Tıpta Uzmanlık Eğitimi Hakkı Paneli İstanbul'da gerçekleştirildi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Hakkı Paneli 23 Eylül 2014 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası Asistan Hekimlik Komisyonunca düzenlenen panelde TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel bir sunum yaptı. 

Haberle ilgili ayrıntılar için...