Özbekistan Tabipler Birliği Başkanı Antalya Tabip Odası'nı Ziyaret Etti

Özbekistan Tabipler Birliği Başkanı Prof.Dr. Abdulla Matkarimovich Khudaybergenov ve yardımcısı Dr. Bazarbay Haytbaevich Orazalyev Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Antalya Tabip Odası’nı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye’ye gelen Özbekistan Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Abdulla Matkarimovich Khudaybergenov ve yardımcısı Dr. Bazarbay Haytbaevich Orazalyev  Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Ertan Yılmaz tarafından ağırlandı.

Tıp Fakültesi Ziyareti

İlk olarak ev sahipliğini Dekan Prof. Dr. Meral Gültekin’in yaptığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ziyaretinde, kabul heyetinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya ve dekan yardımcısı Doç. Dr. Erol Gürpınar da yer aldı.

Yapılan görüşmede Özbekistan Tabipler Birliği heyetine, Akdeniz Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin öğrenci sayıları ile eğitimi konusunda bilgiler verildi.

Prof. Dr.Yılmaz’a Özbekistan Kıyafeti

Yanlarında getirdikleri hediyeleri verip, ulusal giysilerini Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Yılmaz’a giydiren Özbekistan Tabipler Birliği heyeti, başhekim yardımcısı Doç. Dr. Burçak Yoldaş Çelikten refakatinde onkoloji servisi ve kemoterapi ünitesini ziyaret etti. Robotik ilaç hazırlama merkezi hakkında bilgiler aldıktan sonra fakülte ziyaretini tamamlayan  Özbekistan Tabipler Birliği heyeti, Antalya Tabip Odası’na geçti.

TTB’ne Selam Gönderdiler

Antalya Tabip Odası’nda Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile Türk Tabipleri Birliği ve odaların örgütlenmesi, hekim sayıları, ülke içindeki dağılımı, çalışma koşulları ve hekimlerin özlük hakları üzerine bir süre görüşen heyet Özbekistan’daki hekimlik konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Ülkemiz hekim örgütü ile daha yoğun temas içinde olmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Abdulla Matkarimovich Khudaybergenov TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’a bu dileklerle birlikte saygı ve selamlarının iletilmesini istedi.  Ülkemizi ve Antalya Tabip Odası’nı hatırlatacak hediyelerin verilmesinin ardından heyet uğurlandı.

www.antalyatabip.org.tr