Batman Devlet Hastanesi Acil Serviste Yaralıyı Silahla Öldürdüler!

19 Eylül 2014 Cuma günü sabah saatlerinde iki aile arasında çıkan tartışmada yaralı kurtulan ve Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servise kaldırılan bir yurttaşımız, Hastanenin Acil Servisinde, hekimler tedavi etmeye çalışırken, tekrar silahlı saldırıya uğramış ve öldürülmüştür!

Hastanelerde can güvenliği kalmamıştır.

Sağlık personelinin de, hastaların da!

 İnsan yaşamının kutsiyetine inanmış bir mesleğin mensupları olarak her ne gerekçe ile olursa olsun insan hayatını sonlandıracak girişimler karşısındaki tutumumuz  bu güne kadar olduğu gibi devam edecektir. Toplumsal sağlıklılık halini bozan tüm sosyal ,siyasal ve ekonomik sebeplerle de mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu olayda  daha da vahim olan  insanların hayatını kurtarıcı müdahalelerin yapıldığı hastane acil servisi içinde; yaralı getirilen bir şahsın tekrar kurşunlanarak öldürülmesidir. Aldığımız bilgilere göre 10 el civarında ateş edilmiş, iki masum  vatandaş daha hastanede  yaralanmıştır. Acil çalışanlarından  kimsenin bu kurşunlara hedef olmamış olması sadece bu defalık bir şans olarak değerlendirilmelidir. Nitekim acil servisler başta olmak özere tüm sağlık hizmeti  ürettiğimiz alanlarda hekimler  olarak giderek daha çok şiddete maruz kalmaktayız. Bu şiddet olayları sebebi ile hayatını kaybeden maalesef bir çok sağlık çalışanı oldu. Korkumuz  odur ki  Sağlıkta Dönüşüm denen bu sistem içinde  sağlık çalışanları daha çok hayatını kaybedecektir.

Yıllardır Batman Tabip Odası  ve Türk Tabipler Birliği olarak sağlık çalışanlarının çalışma koşulları özerine çalışmalar yapıyor ve sonuçlarını sağlık bakanlığına sunuyoruz. Ancak Bakanlık maalesef gerekli önlemleri ve yasal düzenlemeleri yapma konusunda isteksiz davranıyor.

Bu  gün ülkemizde yılda 90 milyondan fazla  insanın  acil servislere başvurduğu bilinen bir gerçektir. Bu bir sorundur. Bu sorun ne acillerde uzman hekimlere nöbet tutturularak ne de ASM’lere nöbet konarak çözülemez. Sorun; ancak dönüşüm denen sağlıkta piyasalaşma mantığından, sağlık hizmeti tüketimini azdırma hevesinden, performans uygulamasından ve her türlü  katkı-katılım payı uygulamasından vazgeçerek çözülebilir. Her şeyden önemlisi de  sağlığı bir oy deposu olarak gören  popülist uygulamalardan vazgeçerek sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarında halka daha nitelikli ve bilimsel sağlık hizmeti verilebilir.

Hastane Yönetimi ve Sağlık Bakanlığı’nı hekimlerin çalışma koşullarını bir an önce düzeltmeye ve işyeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almaya tekrar davet ediyoruz.

Batman Tabip Odası ve TTB olarak ülkenin her yerinde  sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının güvenli hale getirilmesi ve halkın sağlık hakkının koruması ile ilgili mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini,  demokratik, savaşsız , sömürüsüz ve adil bir  dünyada  hep beraber yaşamak dileğimizi kamuoyuyla paylaşırız.

 

Türk Tabipleri Birliği

Batman Tabip Odası