TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Yürütme Kurulu toplantısı 13 Eylül 2014 tarihinde Dr.Gülriz Erişgen, Dr.Ozan Uzkut, Dr.Mine Önal ve Dr.Şeyhmus Gökalp’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi ve alınan kararlar;

·         Sağlık alanında hız kesmeden devam eden şiddetin önlenmesi konusunda daha etkin çalışmalar yapılabilmesi amacıyla TTB bünyesinde konuyla ilgili bir Kol oluşturulması.

·         TTB şiddet bildirim formunun gözden geçirilmesi, ortak bir formun kullanılması konusunda tabip odalarına tavsiyede bulunulması, TTB ve tabip odalarına gelen şiddet başvurularının ortak bir havuzda toplanması.

·         Medyada yer alan sağlık haberleriyle ilgili olarak Basın Konseyi ile temasa geçilmesi.

·         Sağlık Bakanlığı ‘Beyaz Kod alo 113’ sistemine yapılan başvurular ile ilgili, açılan dava sayısı, sonuçlanan dava sayısı ve dava sonuçları hakkında verilerin ‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ kapsamında talep edilmesi.

·         18 Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Toplantısı’na şiddete sıfır tolerans çalışma grubu adına Dr. Emel Atik’in katılması karara bağlandı.