Bolu Cezaevlerindeki Mahkumların Sağlık Hakları İçin Girişim

Bolu'daki cezaevlerinde bulunan 32 mahkumun ortak kaleme aldıkları sağlık hizmetinden yaralanırken sorun yaşadıklarına dair mektup üzerine; TTB, İHD, TİHV, SES temsilcilerinden oluşan bir heyet, İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü, Bolu Kamu Hastane Birliği Yöneticisi, Bolu İl Sağlık Müdürü ve Cezaevi Savcısı’nı 17 Eylül 2014 tarihinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde; mahkumların hastaneye nakillerinde, bekleme ve muayene sırasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde; İstanbul Protokolü ile Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Üçlü Protokol konularına değinildi. Gerekirse hekimlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılabileceğinin belirtildiği görüşmelerde bu öneri olumlu karşılandı.