TUS İçin Ne Zaman Mezun Olmak Gerekir?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi sonrasında, “Bu sınavlara girebilmek için adayın başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması şartı aranır.” şeklinde getirilen hükümle adayların TUS için başvuruların tamamlandığı tarihte mezun olması gerekiyor.

2014 Sonbahar dönemi TUS 14 Eylül’de yapıldı, başvurular ise 8 Ağustos’ta sona erdi. Bir kısım fakültelerin mezuniyeti Ağustos ayında tamamlaması, yeni Yönetmelik hükmü uyarınca, o fakültelerin öğrencilerinin Sonbahar dönemi TUS’a katılmasını engelledi.

Oysa başvuru sırasında mezun olmuş olmayı gerektiren haklı bir sebep yok. Sınava giren kişinin herhangi bir yeri kazanmasına karşın mezun olamaması ilgili kontenjanda açık yaratabilir tabii. Geçmiş deneyimde, bunun az sayıda örneği var. Ancak, ek yerleştirme ile bu durum sorun olmaktan çıkıyor.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM ile yazışma ve görüşmeler yapılmış; uzmanlık eğitimine başlayabilmek için gerekli olan mezuniyet şartının TUS sonrası tercih sırasında aranması Türk Tabipleri Birliği tarafından talep edilmiştir. Tıpta Uzmanlık Kurulu  ve ÖSYM tarafından uygulanabilir bulunan bu önerimizin hayata geçebilmesi için Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerekiyor. Söz konusu değişikliğin yapılması istemimizi içeren yazılı başvurumuz da Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi

Yazışmalara buradan erişebilirsiniz:

TTB talep yazısı

Sağlık Bakanlığı cevabi yazısı

TUK yazısı

TTB yazısı (ÖSYM’ye)

ÖSYM cevabı

TTB talep yazısı (Eylül)