Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantısı Yapıldı

TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantısı 13 Eylül 2014 tarihinde TTB merkez binasında yapıldı.

Toplantıya; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale, Bursa, Adana, Mersin, Hatay, Manisa, Denizli tabip odalarından temsilcileri katıldı.

Toplantıda, geçen dönemin illere göre değerlendirmesi, Kadın Komisyonu olmayan yerlerde komisyonların kurulması, diğerlerinin de tekrar faal hale getirilmesi konuları ele alındı. Toplantıda, Suriyeli göçmenlerin çok olduğu Hatay'da hekimlerin yaşadığı zorluklara da değinildi. Temsilcilerin, kadın cinayetlerini durdurmayı hedefleyen eylemler, kadına yönelik şiddet, kürtajın zorlaştırılmasına karşı yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdiği toplantıda, Kolun yeni dönem yürütmesi de seçildi.

Toplantıda, Lale Tırtıl kürtaj konulu kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitim Sen Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz ise siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerindeki kadın kotası üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Gazze'de Filistinlilere yönelik İsrail bombardımanları, IŞID'in Kuzey Irak'ta yaptığı zalimane katliamlar da toplantıda ele alındı. Ezidi ve diğer halklara uygulanan katliamlardan kaçarak ülkemize sığınan insanların durumu TTB Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu, Gazze'de İsrail'in halka ve sağlıkçılara saldırısı ve sonuçları ise TTB Merkez Konseyi Üyesi Hande Arpat tarafından anlatıldı.

Şevkat Bahar Özvarış ise göç ve sağlık konusunda kısa bir sunum yaptı. Toplantıda, göçmen kadın meselesi, kadın cinayetleri, şiddet, kürtaj gibi konuları içeren çalıştay organize edilmesi önerildi.