Batman Tabip Odası Heyeti'nin Şengal ve Rojova Ziyaretleri Sonrası Basın Açıklaması

Batman Tabip Odası, Batman’dan Rojava Ve Şengal bölgesine giden heyetin gözlemlerini ve rapor hazırlığını bir basın açıklaması ile kamuoyuna bildirdi. Batman Tabip Odası’nın açıklaması aşağıdadır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Batman Tabip Odası Başkanı Dr.Zülfükar CEBE’nin yaşana son süreç hakkında değerlendirmeleri sonrası heyet üyelerinden BTO Genel Sekreteri Dr.Ömer Faruk ERİN,Batman SES Şube başkanı Mustafa YURTSEVER’in yanı sıra diğer heyet üyeleri de  gözlemlerini kısaca basın ile paylaşmış olup;gerekli geniş raporun kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşacağını ifade etmişlerdir.

  Bilindiği gibi 3 ağustos 2014 günü İŞİD çetesi mensuplarınca  Ezidi halkımızın yaşadığı Şengal bölgesine insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve akabinde bir insanlık dıramı yaşanmıştı. Katliamdan kurtulabilen  yüz binlerce insan göç yollarına düşmüş ve ilimizin de içinde olduğu bölgemizin çeşitli illerinin yanı sıra Rojava bölgesine,Federe Kürdistan bölgesine ve Şengal dağı doruklarına sayıları yüz binleri bulan insan göç etmek zorunda kalmış ve bu göçlerin  sonuçları ağırlaşarak devam etmektedir.Yine bu göç yollarında bir çok insanın hayatını kaybettiği bilinen bir başka  gerçekliktir.

İlimiz Batman’a gelen Ezidi halkımız ile ilgili her türlü sağlık desteği (muayene ,ilaç temini,aşılama faaliyetleri vb) İlk günden itibaren oluşturulan sağlık komisyonunca yapılmaktadır.Bu veriler daha önce odamızda yapılan basın açıklaması ile kamuoyu bilgisine sunulmuştu.

Batman Tabip Odası ,SES Batman şubesi ,Batman Belediyesi sağlık merkezi ve Batman Eczacılar Odası yönetici ve aktivistleri bir yandan ilimize sığınan  ve halihazırda statüleri belli olmadığı için kamusal sağlık hizmeti alamayan 3500 civarı Ezidi halkımızın yaralarını sararken öte yandan gelen bilgiler özellikle Rojava bölgesine sığınmış Ezidiler ile ilgili hem sağlıklı bir gözlem ile durum tespiti  yapmak hem de gerekli sağlık hizmeti sunmak için durumun vahamiyetini gösteriyordu.DTK vb birçok kurumun yanı sıra ilimize gelen Ezidi halkımızdan da aldığımız bu veriler neticesinde Batman Tabip Odası yünetici ve aktivistlerinden oluşan 5 kişilik farklı branşlarda doktorun yanı sıra Batman SES şubemizden de katılan yardımcı sağlık personeli ile beraber Batman’dan yana yola çıkan arkadaşlarımız 30 ağustos 2014  tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesi Şenyurt Sınır kapısından Rojava bölgesine giriş yapmış ve 5 eylül 2014 günü aynı sınır kapısından geri gelmiştir

Heyetimizin hazırlayacağı ayrıntılı rapor ilerleyen gönlerde ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Ancak bu gün kısaca durumun vahamiyetini ve acili yetini kamuoyu ile paylaşmak özere siz basın emekçileri vasıtası ile kamuoyuna aşağıdaki kısa bilgi notunu iletmek için Odamızda toplanmış bulunuyoruz.

Batman Tabip Odası olarak  sağlık hakkının herkes için temel bir insani hak olduğunu ve asla hiç kimsenin dili,cinsi,ırkı,rengi veya mezhebi sebebi ile bu haktan mahrum bırakılamayacağını savunuyoruz.Yıllardır bu amaçla verdiğiniz mücadelede insanlığı acılara sevkeden temel problemler olan savaş ,yoksulluk,,adaletsizlik,ve ayrımcılık gibi konular ile mücadele etmeden sağlıklı toplumun salt sağlık hizmeti sunarak yaratılamayacağını da biliyoruz. Bu anlamda biz hekimliği ameliyathane ve poliklinik duvarları arasında yapılan teknik bir iş olarak tanımlanamayacağını ve sağlığı etkileyen her çeşit sosyal ,siyasal   ve ekonomik meselenin sağlık mesleği mensuplarının temel işi olması gerektiğini savunuyoruz.  

 

BASINA VE KAMUOYUNA

DTK’nın çağrısı üzerine SES Batman ve Batman Tabip odası yönetici ve aktivistlerinden oluşan heyetimiz ile  30 Ağustos 2014 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesi Şenyurt sınır kapısından Rojava’ya ( Dırbese kenti üzerinden) tüm engellemelere rağmen ve 8 saatlik bekletilme sonrası giriş yaptık.Heyet olarak Kantonun Qamışlo kentine geçtik.Orda yaptığımız değerlendirme sonrası 2 arkadaş incelemelerde bulunmak üzere Qamışlo’da kaldı.Diğer 9 arkadaşımız da Newroz kampına gitmek üzere Derik’e hareket etti.Son planlama sonrası ise 6 arkadaş kampta inceleme yapmak üzere kaldı, 3 arkadaş ise Şengal dağına geçerek incelemelerini burada sürdürdü..Bu durumda yapılan gözlemler 4 alan üzerinden gerçekleşmiş oldu.Qamışlo,Derik,Newroz Kampı ve Çiyaye Şengal.

Qamışlo ve Derik kentlerinde yerelde bulunan tüm STK ve Sağlık örgütleriyle,kentte bulunan Kanton yönetimine bağlı hastaneler,Özel hastaneler ve rejim hastanesinde bir dizi görüşme yapıldı.Ayrıca Qamışlo kentinde Toplum sağlığı ve çevre sağlığı konusunda da yerel belediye yönetimiyle de görüşme ve bir dizi toplantı yapıldı.

Ayrıca Derik’teki Newroz kampı ve Şengal’de de yapılan inceleme sonuçlarını ve gözlemlerimizi en yakın bir zamanda rapor haline getirerek kamuoyunun bilgisine sunacağız.Heyet olarak çalışmalarımız sonucunda 05 Eylül günü sınır kapısında geçerek Türkiye’ye giriş yaptık.

HEYET OLARAK BU GÜN KISACA ÇÖZÜME DAİR ÖNERİLERİMİZİ SIRALAMAK İSTİYORUZ.

-Rojava ve tum kürdistanda daiş çeteleri tarafından başlatılan insanlık dışı ve hiçbir kural ve sınır tanımayan saldırılar, bölgenin ağır bir insanlık trajedisine maruz kalmasına sebeb olmuş, yüzbinlerce insan yerlerinden edinmiş, aç , susuz dağlara ve bölgedeki güvenlikli alanlara sığınmak zorunda kalmıştır.  Aslında önceden öngörülen bu saldırılara bölgesel hükümet ve kısmen de rojava kantonları hazırlıksız yakalanmış, uluslar arası kamuoyu ve bölgesel güçler sessiz kalmışlardır. 

-Kantonda ciddi yaralanmalar sonucunda ağır hastaların olduğu tespit edildi.Bu hastaların bir kısmı Qamışlo’daki rejim hastanesine,bir kısmı Derik hastanesine ve bir kısmı da Şam’da bunan hastanelere gönderilmektedir.Bu da mevcut ihtiyacı karşılamamaktadır.Bu anlamda Dırbese (Şenyurt ) kapısının Durumu ağır olan yaralıların ,her türlü insani yardımların ve heyetlerin geçişine biran önce açılması gerekir.Bu konuda gerekli diplomatik girişimlerin ve görüşmelerin başlatılması,gerekli uluslar arası kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekir.

-Kantonda tespit edilen tibbi cihaz ve ilaç ihtiyaçlarının biran önce temin edilerek oluşturulan koordinasyona ulaştırılması gerekir

-Şengal dağında  bulunan ve şuana kadar tespit edilen yaklaşık 15000 yurttaşlarımızın her türlü ihtiyacının giderilmesi gerekir. Ayrıca Şengal’e biran önce insan hakları kuruluşlarının gönderilmesi ve uluslar arası ve yerel kamuoyunun bilgilendirmesi  acilen yapılması gerekmektedir.

-Sağlık ve her türlü ihtiyacın sağlıklı bir şekilde giderilmesi için oluşturulan koordinasyonla koordineli bir çalışmanın yürütülmesi gerekir

-Heyet adı altında sürekli bir şekilde sağlık heyetlerinin sık sık gönderilmesi gerekir.Bu konu ile ilgili gerekli çalışmaların biran önce diğer bölge illerinde de başlatılması elzemdir.

-Kantona gönderilen yardımların tasnif edilmesi ve listelerinde kanton koordinasyonunda bulunan arkadaşlara önceden gönderilmesi gerekir