Toplum ve Hekim'in 2014 Yılı 3. Sayısı Çıktı

Toplum ve Hekim’in 2014 yılı 3. sayısını dosya editörlüğünü Eriş Bilaloğlu’nun yaptığı “GEZİDEN TABİP ODALARINA KALAN: YARGILAMALAR” başlıklı dosyası  oluşturuyor.

Bu sayıda Eriş BİLALOĞLU’nun “Gri ve Yeşil: ‘Gezi’ye Genel Bir Bakış”, Feride AKSU TANIK’ın “Haziran Sokaklarında Tıbbın İnsanlıkla İmtihanı”, Ziynet ÖZÇELİK’in “Hekimlik Yargılamaları”,  Kerem ALTIPARMAK’ın “Sağlık Bakanlığı’nın Yanlış Kurgusu”, Onur KARAHANOĞULLARI’nın “Hekimlerin İlk Yardım ve Acil Yardım Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri Gerektiren Olaylarda Tabip Odalarının Görevleri”,  H. Burak GEMALMAZ’ın “Gösteri/Eylem Özgürlüğünün Kullanılmasına Biber Gazıyla Müdahale Edilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uygunluğu ve Hekimlerin Rolü”, başıklı yazıları yer alıyor. Bu sayıda ayrıca İdil Işıl GÜL, Ulaş KARAN, Vincent IACAPINO, Donna McKAY, Hayrettin ÖKÇESİZ, Ahmet İNAM, Betül ÇOTUKSÖKEN, İonna KUÇURADİ ve Harun TEPE’nin yazarları arasında yer aldığı “Ankara Tabip Odası Gezi Davası'na Mütalaa, PHR Danışman Raporu ve Felsefi Yaklaşımlar” başlıklı bir yazı yer alıyor.

Makale özetlerine Toplum ve Hekim’in web sayfasından erişilebiliyor:

http://www.ttb.org.tr/th/32014/index.htm