Alman Tabipleri Birliği'nden TTB'ne Dayanışma Mektubu

Alman Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'a  "Alman Tabipleri Birliği’nin, ülkemizde son zamanlarda görülen insan haklarına ve tıp mesleğinin bağımsızlığına yönelik saldırılar karşısında Türk Tabipleri Birliği ile dayanışma içinde olacağını" bildiren bir mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Sayın Dr. İlhan

Şahsım ve Alman Tabipleri Birliği’nden (GMA) meslektaşlarım adına, Haziran ayındaki seçimler sonucunda Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına gelmenizi büyük bir memnuniyetle karşılayıp sizi kutladığımızı belirtmek isteriz. 

Kuruluşunuzla yakın işibirliğinden her zaman memnuniyet duyduk. GMA olarak, ülkenizde son zamanlarda görülen insan haklarına ve tıp mesleğinin bağımsızlığına yönelik saldırılar karşısında Türk Tabipleri Birliği ile dayanışma içinde olmamız da bize mutluluk vermektedir. 

Size son derece verimli bir başkanlık dönemiyle birlikte, kuruluşunuzu ve üyelerini gelecekte bekleyen güçlüklere karşı sergileyeceğiniz dirençte güç ve kararlılık diliyoruz.  Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi’ndeki (CPME) meslektaşlarıyla birlikte Alman hekimler, Türkiye Cumhuriyeti’nde hekimlerin ve hastalarının yararı neyi gerektiriyorsa onu savunma çabalarınızda size destek vermeyi sürdüreceklerdir.

Gelecek ay Durban, Güney Afrika’da gerçekleştirilecek WMA Genel Kurulu’nda görüşmek umuduyla.

Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery

Başkan

Mektubun orjinali için tıklayınız…