Sigarayı Bırakınca Neler Oluyor?

Hekimler ve sağlık çalışanları sigara içmeyi bırakmak isteyen başvuranlara yönelik olarak çok çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. 

Bu hizmetler kapsamında, başvuranların ikna edilebilmesi, sigara içenlerin bırakmaları halinde sağlıklarıyla ilgili ne tür kazanımlarının olacağının paylaşılması önemli bir hekim sorumluluğudur.

Sigarayı bırakan bir bireye kendi bedeniyle ilgili olarak hızla ve kısaca hatırlatılması gereken başlıca bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 20 dakika                   Kan basıncı ve kalp hızı düşer.

 12 saatte                    Kandaki karbon monoksid seviyesi normale iner.

 3 ayda                         Dolaşım ve solunum işlevleri iyileşmeye başlar.

 9 ayda                         Öksürük azalır, daha rahat nefes alınır.

 1 yılda                         Kalp hastalığına yakalanma riski yarı yarıya azalır.

 5 yılda                         Ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar kesesi kanserlerine yakalanma riski yarı yarıya azalır. Rahim ağzı kanseri ve inme riski ise 5 yılın sonunda normale döner.

10 yılda                        Akciğer kanserinden ölme riski yarı yarıya azalır. Nefes borusu ve pankreas kanseri riski de azalır.

15 yılda                        Kalp hastalığına yakalanma riski sigara içmeyen birisi ile eşitlenir.

Listede yer alan bilgilerin çoğaltılması olasıdır. Bu konuda hekimler ve bırakma alanında çalışan eğitimli sağlık çalışanları birikimleri, deneyimleri sayesinde her başvurana özel/özgü çabayı göstermelidirler. Hekimler arasında YANLIŞ olan bir algı; sigara içimi ile mücadelenin belli uzmanlık alanlarıyla sınırlı olmasıdır. Oysa, sigara içimi/tütün kullanımı ile mücadele HER HEKİMİN ve SAĞLIK ÇALIŞANININ ÖNCELİKLİ SORUMLULUKLARI arasındadır. Başvuran kişi bir hekim tarafından görüldüğünde ve yoğun/uygun bir danışmanlık aldığında danışmanlık almayan bir sigara içicisine göre sigarayı bırakma olasılığı %84 artmaktadır.

TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU

Kaynaklar

1.                   Fact sheet about health benefits of smoking cessationhttp://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/en/

2.                   http://betobaccofree.hhs.gov/gallery/quit-infographic-text.html

3.                   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112833/1/9789241506939_eng.pdf

4.                   http://www.who.int/tobacco/quitting/summary_data/en/