Ücretsiz Sağlık Hizmeti Hakkı Ezidilere de Tanınmalıdır

Batman Tabip Odası, İŞID soykırımından canlarını zor kurtararak kaçan ve Batman’a sığınan Ezidilerin durumu ile ilgili açıklama yaptı. 

Batman Tabip Odası tarafından 3 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen basın toplantısında şu ifadelere yer verildi: “İnsanlık düşmanı vahşi terör örgütü İŞID’in soykırımından canlarını zor kurtararak kaçan Ezidi Kürtlerin üç bine yakın bir kısmı ilimize sığınmışlardır. Bu sayının 10 bini bulacağı tahmin edilmektedir. Bunlarla ilk karşılaşmada genel sağlık muayeneleri yapılmış, ilaçları temin edilmiş, sağlıkla ilgili yapılması gerekenler odamızın da içinde yer aldığı sağlık komisyonu tarafından yerine getirilmiştir. Sağlık hizmeti süreklilik arz ettiğinden bir aydır yapılanların sürdürülebilir bir yanı kalmamıştır. Ülkemize sığınanların yasal statüsü belli olmadığından kamu sağlık kuruluşları tarafından sağlık hizmeti verilmemektedir. Bu konuda sıkıntılar yaşanmaktadır. Olması gereken ve bizim de talep ettiğimiz Suriye’den gelen sığınmacılara tanınan ücretsiz sağlık hizmeti hakkının Ezidi Kürtlere de tanınmasıdır”.

BASIN AÇIKLAMASI

3 Eylül 2014

Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda dizayn edemeyen küresel güçler şimdi de; IŞID çetesi denilen bir canavarı besleyip büyüterek halklarımızın üzerine saldırtmaktadırlar. Hiç bir dinde, vicdanda, ahlakta, felsefede yeri olmayan yöntemlerle halklara, kültürlere, değerlere, dini kutsallara yönelen IŞID çeteleri şimdi de Ortadoğu’nun en kadim halklarından olan Ezidi toplumuna vahşice saldırmaktadır. Bu vahşetin gerçek boyutları ilerleyen dönemde daha da net açığa çıkacak ve tarihin lanetli sayfalarında yerini alacaktır. Ancak biz bugün biliyoruz ki bu vahşet sonucu binlerce insan öldürülmüş, kadınlar kaçırılmış, tecavüze uğramış ve bebekler, çocuklar, yaşlılar dağ başlarında açlıktan, susuzluktan ölmüşlerdir.

         Görevi insanın acılarını dindirmek, insanın yaşamını en iyi şekilde sürdürmesine yardımcı olmak olan mesleklerin mensupları olarak bizler öncelikle bu vahşeti tüm kalbimizle lanetliyoruz.
         Bu trajedi sonucunda ilimiz sınırları içinde yaşam mücadelesi veren Ezidi insanlarımızın içinde bulundukları sağlık koşulları ve sağlık hizmetlerine erişim durumlarıyla ilgili siz değerli basın emekçileri aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.
         BTO, SES Batman Şubesi, Selis, Batman Eczacılar Odası ve Batman Belediyesi Sağlık Merkezi tarafından oluşturulan sağlık komisyonu ile gelen Ezidi insanlarımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Gelenlerin acil ilk yardım hizmetlerinden barınmalarına, hijyenden yeterli ve dengeli beslenmelerine kadar komisyonumuz aktif olarak  görev almaktadır. Yine genel sağlık taramaları, muayeneleri, tedavi için gerekli ilaçların temini komisyonumuz tarafından yapılmaktadır.
         Ayrıca komisyonumuz yereldeki özel- kamu sağlık kuruluşları ve yöneticileri ile yakın ilişki ve diyalog içerisindedir. Gelenlerin karşılama aşıları Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne  bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri  tarafından yapılmaktadır. Acil hastalar  konusunda da  başta kamu sağlık kuruluşu yöneticilerinin duyarlılık içinde olduğu tarafımızca gözlenmektedir.
          Tüm bunların yanında yerel duyarlılıkların ötesinde Ezidi insanlarımızın özellikle hastanelerdeki sağlık hizmetlerine ulaşımda hukuksal statünün belirsizliğinden kaynaklı bazı önemli sorunların olduğunu belirtmek isteriz. Acil servis başvuruları dahil, poliklinik hizmetleri, yatış gerektiren hastalar, ameliyat ve tıbbi malzeme temini gibi konularda sıkıntılar olduğu ve hastaların bu ihtiyaçlarının  zaman zaman karşılanmadığı görülmektedir.
         Sağlık hakkı en temel, evrensel insani bir haktır ve hiç bir şart altında engelenemez. Bizler bu alanda faaliyet gösterenler olarak yıllarca sağlık hizmetlerinin dil, din, ırk ve cins ayırımı gözetmeksizin herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu temel hakkın mücadelesini yıllardır sürdürüyoruz.
          Daha öncede ilimize savaş koşullarından dolayı sığınmış olan Suriyeli sığınmacılar içinde defaten yaptığımız açıklamalarla bu duruma dikkat çektik. Netice itibari ile Suriyeli sığınmacılar için AFAD üzerinden soruna çözüm bulundu. Suriyeli sığınmacılar olması gerektiği ve bizimde talep ettiğimiz gibi sağlık hizmetlerinin her basamağına ücretsiz olarak erişebiliyor ve ilaçlarını eczanelerden temin edebiliyorlar.
          Suriyeli sığınmacılar için sağlanan hizmetin aynı şekilde Ezidi insanlarımız için de koşulsuz olarak sağlanması hayatiyet arz etmektedir. Kesintisiz bir şekilde verilmesi gereken bu en temel hak, hiç bir bürokratik engele takılmamalıdır.
          Soykırımdan kaçıp ülke ve il sınırlarımız içinde yaşam mücadelesi veren Ezidi insanlarımız için gerekli olan sağlık hizmeti hem insani, hem vicdani, hem de sosyal devlet olmanın asgari şartıdır.
         Son olarak bürokratik bazı koşullardan kaynaklı sağlık hizmetlerine, özellikle hastanelere erişimin engellenmesinden kaynaklanabilecek istenilmeyen durumlardan, yetkili kurumların sorumlu olacağını önemle belirtir tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.

BATMAN TABİP ODASI