Bursa Devlet Hastanesi Turistik Tesis Yapılamaz! Otosansit'e Taşınamaz!

Bursa Tabip Odası, 150 yıllık tarihi ile Bursa ve Güney Marmara bölgesinin en eski kamu hastanesi olan Bursa Devlet Hastanesi’nin trafik sıkışıklığı ve ulaşım zorluğu gerekçesi ile turistik tesise dönüştürülerek Yıldırım İlçesi’nde bulunan Otosansit alanına taşınmasına karşı bir açıklama yaptı.

Hastanenin mevcut binasının turistik tesise dönüştürüleceğini belirten Tabip Odası “Hastanemize Dokunma!” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Yılda bir buçuk milyon insana poliklinik hizmetinin verildiği, yaklaşık yirmi beş bin ameliyatın yapıldığı bu güzide hastaneyi kapatıp otel yapmaya kalkmayın” dedi.

Bursa Tabip Odası’nın açıklamasının tam metni şu şekilde:

 

HASTANEMİZE DOKUNMA!

BURSA DEVLET HASTANESİ TURİSTİK TESİS YAPILAMAZ! OTOSANSİT’E TAŞINAMAZ!

Geçtiğimiz hafta Bursa basınında çıkan haberlere göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe, Muradiye semtinde bulunan ve yıllardır Bursa halkına hizmet veren Bursa Devlet Hastanesi’nin, trafik sıkışıklığı ve ulaşım zorluğu gerekçesi ile turistik tesise dönüştürüleceğini, 150 yıllık tarihi ile Bursa ve Güney Marmara bölgesinin en eski kamu hastanesi olan Bursa Devlet Hastanesi’nin Yıldırım İlçesi’nde bulunan Otosansit alanına taşınacağını, bu amaçla Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini açıklamıştır. 

Bursa Devlet Hastanesi, halen üzerindeki yazısı ile Memleket Hastanesi, 1861 yılında padişah olan Sultan Abdülaziz’in, Osmanlı’nın Hüdavendigar eyaleti merkezi olan Bursa’nın ıslah ve imarı için görevlendirdiği Ahmet Vefik Paşa’nın başlattığı çalışmalarla, 1868 yılında Gureba Hastanesi olarak açılmıştır. 1947 yılında, Vali Haşim İşcan zamanında, mevcut Gureba Hastanesi’nin ihtiyacı karşılamaması üzerine, Gureba Hastanesi’nin arkasında bulunan alana yeni bir bina yapmak için teşebbüse geçilmiş, gerekli paranın temini için piyango düzenlenmiş, dağ köylerinden salma ile para toplanmış, hayırsever Bursalıların ve İl Özel İdaresi’nin katkıları ile inşaata başlanmıştır.  Para ödeyemeyen köyler ise bizzat gelip hastane inşaatında çalışmışlardır. Bu yüzden hastanenin adına da Memleket Hastanesi denilmiştir. Hastanenin başhekimlik kapısında halen Bursa Devlet Hastanesi değil Memleket Hastanesi yazılıdır. 1951 yılında inşaatı tamamlanan hastane, tefrişi yapılarak 1952 yılında açılmış,  aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na devredilmiş ve Bursa Devlet Hastanesi adını almıştır. Sonraki yıllarda yine Bursalı hayırsever vatandaşların katkılarıyla hastaneye ek binalar yapılmıştır. 

Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe “bu hastaneyi turistik tesis yapacağım, çünkü trafik çok sıkışık, ulaşım çok güç” demektedir.

Sayın Başkan;

Yılda bir buçuk milyon insana poliklinik hizmetinin verildiği, yaklaşık yirmi beş bin ameliyatın yapıldığı bu güzide hastaneyi kapatıp otel yapmaya kalkmayın. Bu kimsenin yararına değildir. 850 bin nüfusu olan Osmangazi İlçesi’nde başka kamu hastanesi yoktur. Çekirge Devlet Hastanesi şehrin batısında ve daha çok Nilüfer İlçesi’ne, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi şehrin doğusunda ve daha çok Yıldırım İlçesi’ne hizmet vermektedir. Osmangazi İlçesi’nde hastalanan bir kişinin, Yıldırım İlçesi’ndeki Otosansit’e yapılacak hastaneye ulaşması çok daha zordur. Yıldırım’da trafik içler acısıdır.  Otosansit’e giden sekiz şeritli yol mu vardır? Bursaray’la ulaşımın rahat olduğunu mu sanıyorsunuz? Hastalar, hele ki aciller Bursaray ile nasıl hastaneye gidecektir? 

Sayın Başkan;

Yolları parselleyip otopark yapan, bu suretle yolları daraltarak trafik akışını engelleyen sizsiniz. Caddelerde, sokak aralarında otopark yapılmadık alan bırakmadınız. Trafiği rahatlatacaksanız hastane çevresindeki yollarda bulunan otoparkları kaldırın, uygun otopark alanları oluşturun.

DOSAB’da şehrin merkezi sayılabilecek bir alana, halk sağlığına zararı kanıtlanmış olan kömürlü termik santral yapılmasına onay verirken dünyanın büyükşehirlerini örnek gösterdiniz. Avrupa’nın tüm şehirlerinde, şehir merkezlerinde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği kamu hastaneleri varken, Bursa’da kamu hastanelerinin şehir dışına, termik santrallerin ise şehir merkezine taşınmasını anlamamız mümkün değidir. Ayrıca kamu hastaneleri şehir dışına çıkarılırken şehir içinde çok sayıda özel hastane yapılması nasıl bir sağlık politikasıdır? Bu durum özel hastanelere rant sağlamak değil midir?

Sayın Başkan;

Bursa’nın acil ihtiyacı olan Nilüfer’e ve Yıldırım’a birer kamu hastanesi yapın. Tüm Bursa’ya ve hatta çevre illere hizmet veren Bursa Devlet Hastanesi’ne dokunmayın. Rant uğruna, otel yapma uğruna bu güzide hastaneyi feda etmeyin.

Tüm Bursa halkını bu karara itiraz etmeye ve Bursa Devlet Hastanesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz.

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU