Avustralya Büyükelçisi Türk Tabipleri Birliği'ni Ziyaret Etti

Avustralya Büyükelçisi James Larsen ve İkinci Katip ve Konsolos Christine Mackay Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi üyesi Dr. Hande Arpat ve Hukuk Bürosundan Avukat Ziynet Özçelik’in katıldığı toplantıda Türkiye’deki sağlık ortamına ilişkin bir değerlendirme yapıldı.

Toplantıda Türkiye’de sağlıkla ilgili yeni yasal düzenlemeler, hekimler üzerindeki baskılar ve Türk Tabipleri Birliği’nin bugüne dek ortaya koyduğu çalışmalar paylaşıldı.