Türk Eczacılar Birliği TTB'yi Ziyaret Etti

Türk Eczacılar Birliği Başkan ve yöneticileri 21 Ağustos 2014 Perşembe günü Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti.

Görüşmeye Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, 2. Başkan Arman Üney, Merkez Heyeti Üyeleri Ferda Esin Demirtok İyiel ve Bülent Varel, TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Merkez Konseyi Üyeleri Filiz Ünal İncekara ile Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu katıldılar.

Görüşmede Türkiye’de sağlık alanındaki durum, ilaç politikaları, hekim-eczacı ilişkileri ve meslek örgütlerinin durumu ile iki meslek örgütünün kurumsal işbirliği ele alındı. Bu dönemde sağlık çalışanları arasındaki dayanışmanın artması gerektiği konusunda hemfikir kalınan görüşmede ortak çalışma alanları ele alındı.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi