Ezidi Milletvekili Vian Dakhil, TTB ve İTO Heyetince Ziyaret Edildi

Ezidi halkına yönelen IŞİD katliamlarını çığlığı ile duyurmaya çalışan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği helikopter kazasında yaralanan Ezidi Miletvekili Vian Dakhil’i İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik.


IŞİD terörü Ortadoğu’da halklara yönelen katliamlarına devam ediyor. Bu katliamlar zincirine son olarak Ezidi halkı maruz kaldı. Irak Parlamentosu’nda halkının maruz kaldığı vahşeti aktarırken gözyaşlarına boğulan ve tüm dünyaya; katliam, tecavüz, açlık, susuzluk sarmalında, en temel insani ve sağlık gereksinimlerini karşılamaktan uzakta yaşama savaşı veren yüzbinlerce insanın çığlığını duyurmaya çalışan Irak Parlamentosu Ezidi Milletvekili Vian Dakhil bir helikopter kazasında yaralandı. Helikopter kazası sonrasında Vian Dakhil ile birlikte aynı kazada yaralanan 4 kişi İstanbul Amerikan Hastanesi’ne tedavileri yapılmak üzere getirildiler. 

14 Ağustos 2014 Perşembe günü İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yine vakıf hekimlerinden Dr. Zerrin Oğlağu Milletvekili Vian Dakhil’i Amerikan Hastanesi’ndeki odasında ziyaret etti. Hastane tedavi ekibinden; Vian Dakhil’in sol tibia parçalı kırığı nedeniyle 13.08.2014 tarihinde opere edilmiş olduğu ve genel durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Hastanedeki odasında kendisi ile yapılan görüşmede; Vian Dakhil yaralandığı kaza ve sağlık durumundan öte, halkının yaşamakta olduğu soykırımı dile getirerek; halen Irak’ta Ezidi’ler başta olmak üzere değişik halklardan yüzbinlerce insanın katliamlara maruz kaldığını, diğer halkların bir biçimde seslerini duyurabiliyor olmalarına karşın Ezidi’lerin seslerinin duyulmadığını, katliamlardan kaçmaya çalışan yüzbinlerce kişinin tüm varlıklarını geride bırakarak evlerini ve yaşam alanlarını terk ettiklerini, dağlara sığındıklarını, can güvenliklerinin olmadığını, açlık ve susuzlukla boğuştuklarını, çok basit sağlık sorunları ile dahi başa çıkamadıklarını, hasta ve sakatlığı bulunanların kaçamadıklarını ve hatta bazı insanların gruplar halinde toplu intihar girişimlerinde bulunduklarını aktardı.

Kurumlarımızdan ve duyarlı kamuoyundan tek taleplerinin var olan katliamın dünyaya duyurulması ve düzenlenecek acil insani yardım kampanyalarının bir an önce halkının temel ihtiyaçlarını karşılaması olduğunu ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve İnsan Hakları Vakfı olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmenin yanı sıra gerek bu konuda duyarlılığın artırılması gerekse insani ve tıbbi yardımların organizasyonu konusunda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ifade ederek hastaneden ayrıldık.

 

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi