TTB Merkez Konseyi'nden Kızılay'a Ziyaret

TTB Merkez Konseyi heyeti bugün (14 Ağustos 2014) Kızılay Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu ile sınırlarımızda yaşanan insanlık dramını görüştü.

Görüşmede Suriye ve Irak’taki IŞİD katliamı nedeniyle sınırın iki tarafında zor durumda yaşam mücadelesi veren insanların durumu, ulaştırılan yardım, ihtiyaçlar ve olanaklar değerlendirildi.

Olağanüstü hallerde sağlık hizmetine dair TTB deneyiminin de aktarıldığı görüşmede bölgede zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan insanlara sağlık hizmetinin temini konusunda önerilerde bulunuldu.

TTB Sağlık Bakanı’ndan da konuyu görüşmek üzere randevu talep etmiş bulunuyor.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi