TUS Başvuruları Hakkında TTB'nin Önemli Girişimine Yanıt Geldi

Geçmişteki TUS uygulamasında sınav tarihinde mezun olmak TUS’a girmek için yeterliyken, Nisan ayında yayınlanan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile TUS’a girebilmek için başvuru tarihinde mezuniyet şartı getirilmişti.

Bu değişikliğin başvuru tarihinden sonra Temmuz ve Ağustos aylarında mezun olan tıp fakültesi öğrencilerinin TUS’a girebilmelerini engellemesi üzerine Türk Tabipleri Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bir yazı göndermiş, ivedilikle yönetmelik değişikliği yapılmasını, 2014 Sonbahar dönemi TUS başvurularının uzatılmasını, bu suretle mevcut mağduriyetin giderilmesini talep etmişti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne cevaben gönderilen  yazıda ise "talebin mevzuat değişikliği çalışmalarında dikkate alınmak üzere değerlendirmeye alındığı" bildirildi.   

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yanıt bu acil sorunun çözümünü imkansızlaştıracaktır. TTB, aciliyeti nedeniyle konunun 14 Ağustos'ta toplanacak Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun gündemine alınması için girişimde bulunmuştur. Sınav tarihinde tıp fakültesini bitirmiş ve hekim ünvanını kazanmış olacak olan genç meslektaşlarımızın TUS için başvuru yapabilmelerine olanak sağlayacak değişikliğin bir an evvel yapılması, ayrıca 8 Ağustos Cuma günü dolmuş bulunan başvuru süresinin uzatılması gerekmektedir. TTB konuyla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden gelen yanıt için tıklayınız....

Türk Tabipleri Birliği tarafından Tıpta Uzmanlık Kurulu'na gönderilen yazı için tıklayınız...

Türk Tabipleri Birliği tarafından 25 Temmuz 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na  yollanan yazı için tıklayınız...