Tus Başvuruları Hakkında TTB'den Önemli Girişim

Geçmişteki TUS uygulamasında sınav tarihinde mezun olmak TUS’a girmek için yeterliyken, Nisan ayında yayınlanan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile TUS’a girebilmek için başvuru tarihinde mezuniyet şartı getirilmişti.

Bu değişiklik, başvuru tarihinden sonra, Temmuz ve Ağustos aylarında mezun olan tıp fakültesi öğrencilerinin TUS’a girebilmesini engellemektedir. Oysa bilinmektedir ki tıp fakültesi son sınıflarında eğitim genellikle Temmuz ayında, ancak kimi fakültelerde de Ağustos ayında bitmekte; bu tarihte mezun verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerden staj eksiği olanların bunun tamamlaması gibi sebeplerle mezuniyetin Eylül ayına sarktığı da sık rastlanan durumlar arasındadır.

Bu zamana kadar sınav tarihinde mezun olmanın TUS’a girebilmek için yeterli bir şart olarak kabul edilmiş olmasının yarattığı ciddi bir sorun yokken yapılan bu değişikliğin sebebi anlaşılamamıştır. Söz konusu değişiklik İlkbahar dönemi TUS bakımından önem taşımamakla birlikte her yıl Sonbahar TUS döneminde sorun yaratacaktır.

Bu bakımdan ivedilikle yönetmelik değişikliği yapılması ve 2014 Sonbahar dönemi TUS başvurularının uzatılmasını; bu suretle mevcut mağduriyetin giderilmesi Sağlık Bakanlığından talep edilmiştir.

Gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Türk Tabipleri Birliği tarafından 25 Temmuz 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığın'a yollanan yazı için tıklayınız...