Filistin Halkına Destek Eylemleri Sürüyor

“Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi’nin çağrısıyla, İsrail vahşetini kınamak, boykotu yaygınlaştırmak ve Filistin halkıyla dayanışmak için 23 Temmuz 2014 akşamı Kadıköy’de düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına yüzlerce kişi katıldı.


Saat 19.00’da Altıyol Boğa Heykeli önünden başlayan yürüyüşte “Artık Yeter! İsrail’le ekonomik, siyasal, askeri, akademik, kültürel ilişkiler kesilsin” pankartı taşındı. Yüzlerce kişi yürüyüş boyunca “Filistin Halkı Yalnız Değildir”, “Katil İsrail Filistin’den Defol”, “İsrail’e Boykot, Filistin’e Özgürlük” sloganları attı.

Yürüyüşe birçok emek, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti destek verdi. Odamızı temsilen TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen’in katıldığı yürüyüşte çok sayıda hekim yer aldı.

Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılan basın açıklamasını Boykot Girişimi adına Züleyha Gülüm okudu. Açıklamada; Türkiye’de hükümetin bütün sert açıklamalarına karşın İsrail’le ekonomik ve askeri ilişkilerden taviz verilmediği ve bu durumunda da İsrail’in pervasız saldırganlığını beslediği belirtilerek İsrail’e boykot talebi yinelendi.