Yeni Bir Hızlı Tren Faciasına Davetiye Çıkarılıyor

Pamukova’da yaşanan hızlı tren katliamının  10.  Yılında, kaybettiğimiz 39 yurttaşımız bir kez daha anıldı.


Bileşenleri arasında İstanbul Tabip Odası’nın da bulunduğu Haydarpaşa Dayanışması ve Kadıköy Kent Dayanışmasının çağrısıyla, 22 Temmuz 2014, Salı günü yapılan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Yüzlerce kişi  Altıyol’dan Haydarpaşa Garı’na yürürken bir taraftan kent yağması ve  ranta dayalı kentsel dönüşüm politikaları, diğer yandan daha altyapısı tamamlanmadan hizmete sokulacak olan Ankara -İstanbul hızlandırılmış tren hattının açılışı  protesto edildi ve yaşanabilecek yeni felaketlere dikkat çekildi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı ve Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu'nun da  yer aldığı etkinlik 10 yıl önce Pamukova’daki kazada yitirdiğimiz  vatandaşlar için yapılan saygı duruşu ve basın açıklaması ile son buldu.

Yapılan açıklamada “Amaç hizmet değil, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasi şov yapmaktır. Yüksek Hızlı Tren hattında emniyetli tren işletmeciliği için yeterli teknik hazırlıklar tamamlanmamıştır. Alt yapı yetersizliği nedeniyle 10 yıl önce 22 Temmuz 2004'te yaşanan ve 39 insanımızın canına mal olan facianın tekrarlanma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Devlet eliyle siyasi hırs uğruna insanlarımızın hayatı tehlikeye atılmaktadır.

Altını ısrarla çizmek isteriz ki böyle bir durumda yaşanacak olanın adı fıtrat değil, cinayet olacaktır” denildi.