Hekime Şiddete Hapis Cezası

15 Kasım 2013 tarihinde Burdur Bucak Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nda heyete giren bir hasta, istediği heyet raporun verilmemesini öne sürerek Kuruldaki hekimlere bıçakla saldırmış, sözlü tehditte bulunmuştu. Hekimlere yönelik bu şiddet olayı, Isparta-Burdur Tabip Odası’nın öncülüğündeki sağlık emek örgütleri ve sağlık emekçileri tarafından kınanmıştı.

Açılan dava sonucunda hekimlere fiziksel ve sözlü şiddet uygulayan hastaya 2 yıl 16 ay hapis cezası verildi.

Sağlıkta şiddetin günden güne yaygınlaştığı bu sağlıksızlık ortamında bu dava kararının örnek teşkil edeceğini diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Mahkeme kararı için tıklayınız...