17 Nisan Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü İlan Edilmelidir

TTB olarak 2 yıldır Dr. Ersin Aslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürüldüğü 17 Nisan’ın “Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü” ilan edilmesi için çaba sarf etmektedir.

Konuyla ilgili Türkiye’yi Dünya Sağlık Asamblesi’nde temsil eden Sağlık Bakanlığı’nın her yıl Mayıs aylarında yapılan toplantıda önerge vermesi gerekmektedir. 2013 ve 1014 Mayıs aylarında önerge vermesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmamıza rağmen ne yazık ki Sağlık Bakanlığı taleplerimize olumlu yanıt vermemiş, konuyu Dünya Sağlık Asamblesi’nin gündemine taşımamıştır.

Türk Tabipleri Birliği konuyu Dünya Tabipler Birliği’nin (WMA) gündemine taşımış ve Ekim ayında yapılacak WMA Genel Kurulu’nda karar alınması için aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz mektubu yazmıştır.

Meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Dr. Ersin Aslan Ölümsüzdür!

Bu Şiddet Sona Ersin!

 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Dünya Tabipler Birliği’ne yazılan mektup için tıklayınız.