Rojava ve Filistin için süresiz adalet nöbeti

Filistin ve Rojava’da yaşanan insanlık dramı ve aralarında kadın ve çocukları da hedef alan katliamlara karşı, KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapıldı.

TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın da destek verdiği eylemde ilk olarak TTB adına Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen bir konuşma yaptı. Dr. Demirdizen; “Öfkeliyiz çünkü bölgede kanayan yaranın daha da kanamasına neden olan yöneticilere sahibiz. Yaşadığımız dramlardan öğrenmeye ve bunların üstesinden gelmeye hep birlikte kararlıyız. Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de ölen ve sakat kalan insanların acısını yüreğimizde taşıyoruz. Diğer taraftan onların yanında olduğumuzu dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Dün Talibanlar’ı yaratanlarda olduğu gibi, bugün de IŞİD’i Ortadoğu’ya bir hançer gibi saplayanların kim olduğunu biliyoruz.

Hekimlikte bir deyim vardır; eğer sorunu biliyorsak, çözümü de buluruz. Eğer nedenini biliyorsak, bugün değilse de yarın üstesinden geliriz. Halkların dayanışması bu saldırının üstesinden gelecektir” diye konuştu.

KESK Eş Başkanı Şaziye Köse ise insanlığın kendine yeni bir yol aradığını belirtti, “Rojava da bu yollardan biridir” diye konuştu.

KESK İstanbul Şubeler Platformu adına açıklama yapan Fadime Kavak da yaptığı konuşmada; “İşgal ve böl-yönet politikalarıyla çatışma ve çelişkiler diri tutularak başta petrol olmak üzere bölgenin kaynakları talan edilmektedir. Bölge halkları birbirlerini boğazlarken, emperyalistler bölgedeki güçlerini tahkim etmekte, varlıklarını kalıcılaştırmaktadır. Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, geçmişte Filistin halkının mücadelesini istismar ederek iç politika malzemesi yapanlar, ‘denge politikası’ adına yaşanan katliamı görmezden gelmekte, Filistin halkı ile aramızdaki tarihsel ve kültürel bağları yok saymaktadır. Başbakan’ın eli kanlı IŞİD çetelerini ise ‘IŞİD unsurları’ olarak tanımlaması IŞİD’e verilen desteği gösteren politikalardan sadece biridir. Gazze ve Rojava’da yaşanan katliamların derhal durdurulmasını ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasını istiyoruz” dedi.