Sütçü İmam Üniversitesi Asistan Hekimlerinin Grevi Başarıya Ulaştı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri, iş yükü, personel azlığı ve geç yatan ücretleri nedeniyle iki gün süren grevlerine, hastane yöneticileri ile vardıkları yazılı mutabakat sonrasında üç ay süre ile ara verdiler.

Üç ay sonra yeniden durum değerlendirmesi yapacak olan asistan hekimler taleplerinin takipçisi olacaklarını vurguladılar. Asistan hekimler, hızla başarıya ulaşan kararlı ve haklı direnişlerinin sonucunu aşağıdaki basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu: 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekim Temsilciliği olarak 14.07.2014 tarihinde  başladığımız g(ö)rev faaliyetine 15.07.2014 saat 14:00’te fakülte ve hastane yöneticileri ile  yaptığımız yazılı mutabakat sonucu ara vermiş bulunmaktayız. Yazılı mutabakat metninde  yer alan maddeleri hayata geçirmek için hastane idaresinin iyi niyet içinde olduklarını gördük.  Bu faaliyete 3 ay boyunca ara vermiş bulunmaktayız, 3 ay sonunda verilen sözler yerine  getirilmezse tekrar durum değerlendirmesi yapılacaktır. Bu yaptığımız görev faaliyetinde  bizden desteğini esirgemeyen başta Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, Kahramanmaraş  Tabip Odası, Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası ve bu zorlu süreçte bize destek olan tüm  hocalarımıza, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. G(ö)ev faaliyeti  sırasında bize mobbing yapan, istifaya zorlayan, yönetimi bize karşı kışkırtan tüm hocaları  şiddetle kınıyoruz. Tüm kamuoyuna duyurulur.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekim Temsilciliği