Sivas'ta Hekime Şiddet

04 Temmuz 2014 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde görevli 3 intörn doktora kalp krizi nedeniyle ölen bir hastanın yakınları tarafından hem sözel hem de fiziksel saldırı olmuştur.

Konu ile ilgili olarak Sivas – Erzincan Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklaması aşağıdadır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE  DUR DEME ZAMANI GELMEDİ Mİ?

Ülkemizde sağlık ortamında hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda artış göstermektedir. Hastaneler sağlık çalışanları için belki de gün geçtikçe tehlikeli ortamlar olmaktadır. Bu durumda hekimler ve sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmemektedir. Gerek sağlık hizmetindeki hızlı değişimler gerek yasal uygulamalardaki eksiklik şiddetin önlenmesinde ve çalışan güvenliği sağlama konusunda boşluklar bırakmaktadır. Tüm uyarılara rağmen şiddetin önüne geçilmiyor geçilemiyor. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet tehlikeli boyutlardadır. Ölümle ve sakatlıkla sonuçlanan saldırılar oluşmuştur, ne yazık ki bundan sonra da olması çok muhtemeldir.

Bizler 12 yıllık eğitim hayatımıza ek olarak 6 yıl daha sürekli, yoğun tempolu bir eğitimle devam edip, sadece insanlara hizmet vermek, sağlık vermek adına sahalarda çalışmaya başladık. Bireylerin fiziksel ve ruh sağlığını korumayı görev bildik. Sahalarda hasta ve hasta psikolojisini anlayarak, fedakârlıkla hizmet sunmaya çalıştık. Ama ne yazık kı günümüzde sağlık çalışanlarına karşı fiziksel ya da sözel şiddetin yaşanmadığı gün kalmadı. Bu konuda kanun uygulayıcılardan, sağlık çalışanını koruyan, hasta ve hasta yakınlarını şiddet uygulamaktan caydırıcı daha kesin önlemler almalarını bekliyoruz.

Amacı insanlara tardım ve tedavi olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışması ve olabilecek şiddet riskinin azaltılması en doğal haklarıdır. Hükümet, siyasetçiler, yöneticiler ve bir kısım “Sağlık Çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve açıklamaları maalesef sağlık çalışanlarına karşı saldırıların artmasında rol oynamıştır.
En son 4 Temmuz Pazar günü CÜTF acil serviste görevli 3 doktor arkadaşımız kalp krizi nedeniyle getirilen bir hastaya yaptıkları 45 dakikalık CPR sonrası hastanın ölmesi üzerine hasta yakınları tarafından sözel ve fiziksel saldırıya maruz kalmış ve darp edilmişlerdir. Saldırganlar, hekim arkadaşlarımıza saldırıp darp etmiş, küfürler savurmuşlardır. Ne yazık ki hekimlere küfür ve hakaret edip saldıran, darp eden ve ölümle tehdit eden vatandaşlar serbest bırakılmıştır. Şiddet uygulayanlar gerekli cezalara çarptırılmadıkça yapılan suçun yanına kar kalacağı algısı güçlenerek bu tür olayların daha da artacağı kaygısını taşıyoruz. Son yıllarda daha fazla olmak üzere biz sağlık çalışanlarına yönelik polikliniklerde, acil servislerde, hastane koridorlarında veya sokakta hemen her gün şiddet uygulanmaktadır. Ne yazık ki yetkililerin hekim ve sağlık çalışanlarını küçümseyen konuşmaları, sağlık çalışanlarını hedef haline getirmiştir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti azaltmaya katkısı olacak bir yasal düzenlemeler gerekmektedir. Sağlıkta şiddet önleyecek gerçek bir yasal düzenlemeler gerekmektedir. Sağlıkta şiddeti önleyecek gerçek bir yasal düzenleme yapılamadan bu konuda bir ilerleme olmayacağı çok açık. Bunu yöneticilerden ivedilikle bekliyoruz. Göstermelik yasal düzenlemeler değil, samimiyet bekliyoruz.

Bizler piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin oyuncusu değil, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak görevimizi yapmak istiyoruz. Bunu sağlayana kadar da mücadelemiz devam edecek.
Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için, halkımızı vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda olmaya, hükümeti, şiddeti doğuran, sağlık çalışanlarını ve halkı mağdur eden bu sorunu ortadan kaldırmaya, işkolundaki sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz. 
Sivas- Erzincan Tabip olarak sağlıkta oluşan tüm şiddet olaylarını lanetliyor, kınıyor ve şiddet maruz kalmış olan doktor adaylarımıza ilk kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve söz konusu olayın takipçisi olacağımızın sözünü veriyor kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.

Sivas – Erzincan Tabipler Odası
Yönetim Kurulu