TTB 64. Seçimli Büyük Kongresi Yapıldı

Seçimleri Etkin Demokratik TTB Grubu Kazandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 64. Büyük Kongresi (Seçimli) 28-29 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da toplandı. TTB delegelerinin yanı sıra çok sayıda emek ve meslek örgütleri ile siyasi parti temsilcilerinin ve bazı HDP ve CHP milletvekillerinin katıldığı kongrenin divan başkanlığını Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz yaptı.

28 Haziran Cumartesi günü Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu'nda başlayan, 29 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerle sona eren TTB 64. Büyük Kongresi’nde Etkin Demokratik TTB Grubu ile Özgür Hekimler Grubu’nun listeleri yarıştı. Seçimi mevcut yönetimdeki Etkin Demokratik TTB Grubu'nun listesi kazandı.

“TTB’nin saygınlığı arttı”

Divan seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan TTB 64. Büyük Kongresi’nin birinci gününde açış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Aktan, görevde bulundukları süre içinde sağlık alanında yaşanan olumsuzluklara, hekim bağımsızlığının önünde engel teşkil eden yasalara, hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik baskılara dikkat çekti.

Gezi direnişi boyunca “iyi hekimlik” yaptıkları için hekimler ve tabip odaları hakkında soruşturmalar ve davalar açıldığını dile getiren Prof. Dr. Aktan, Başbakan'ın Gezi direnişi sırasında söylediği “Baş provokatör TTB'dir” sözlerini hatırlatarak, tüm baskılara ve yasalara rağmen nerede olursa olsun yardıma ihtiyacı olan biri varsa hekimlerin orada olacağını söyledi.

Gezi direnişinden sonra TTB’nin saygınlığının uluslararası boyutlara taşındığını ifade eden Prof. Dr. Aktan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi tarafından yılda bir verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne TTB’nin aday gösterilmesinin ise TTB’nin doğru yolda olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında; performans sisteminden, sağlık alanında yaşanan şiddete kadar hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çözümlenmesi gereken birçok soruna değinen Prof. Dr. Aktan, eşit, etkin, ucuz ve kaliteli bir sağlık hizmeti için, barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve huzurun olduğu bir ortamda hekimlik yapabilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Konukların konuşmalarıyla devam eden kongrede, TTB Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ise Çalışma Raporu’nu sundu.

Kongrenin ilk günü, çalışma, mali ve denetleme raporlarının aklanması, delegelerin dilek ve önerilerini sunması, karar önerilerinin okunması, görüşülmesi, oylanması ve Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme kurulların adaylarının belirlenmesiyle son buldu.

Kongrenin ikinci günü ise seçimler yapıldı.

494 delegenin 342’sinin oy kullandığı seçimde 341 oy geçerli sayıldı. Seçimi mevcut yönetimdeki Etkin Demokratik TTB Grubu'nun listesi kazandı.

Oyların, Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu dağılımları şöyle:

 

 

Listede Kayıtlı Delege Sayısı

 

494

Oy Kullanan Delege Sayısı

 

342

Geçerli Oy Sayısı

 

341

Geçersiz Oy Sayısı

 

1

 

TTB MERKEZ KONSEYİ

1

DR.HANDE ARPAT

248

2

DR.İSMAİL BULCA

237

3

DR.BAYAZIT İLHAN

261

4

DR.FİLİZ ÜNAL İNCEKARA

254

5

DR.FATİH SÜRENKÖK

246

6

DR.HÜSEYİN DEMİRDİZEN

247

7

DR.MEHMET RAŞİT TÜKEL

247

8

DR.DENİZ ERDOĞDU

237

9

DR.ŞEYHMUS GÖKALP

227

10

DR. HÜSEYİN ÖZDEN ŞENER

239

11

DR.NİLAY ETİLER LORDOĞLU

246

12

DR.CENGİZ SEMERCİOĞLU

95

13

DR.MEMET ZEKİ AĞDAŞAN

98

14

DR.MEHMET CEYHUN BALCI

101

15

DR.HÜSEYİN ATICI

95

16

DR.LÜTFİ TİYEKLİ

88

17

DR.NAFİ ERGÜN ÖZDEŞ

97

18

DR.HÜSEYİN CAN ERTÜRK

97

19

DR.TURGUT MURAT PEKTEKİN

87

20

DR.İBRAHİM SUAT ÖKTEM

91

 

 

TTB ONUR KURULU

1

DR.ADEM ENDER AVCIKIRAN

240

2

DR.MEHMET SEZAİ BERBER

249

3

DR.NAKİ BULUT

243

4

DR.ALİ ÇERKEZOĞLU

250

5

DR.MEHMET ŞÜKRÜ GÜNER

240

6

DR.TAHA KARAMAN

244

7

DR. ZEHRA METE

255

8

DR.DURSUN YAŞAR ULUTAŞ

238

9

DR.İBRAHİM TUFAN ÜNAL

239

10

DR.SELİM PANÇ

96

11

DR.ZAFER AYHAN

101

12

DR.CAN CEYLAN

101

13

DR.HÜSEYİN TURGUT

95

 

 

TTB DENETLEME KURULU

1

DR.MUZAFFER ÇELİKSÖZ

256

2

DR.CAN MUSTAFA EREN

253

3

DR.AHMET KOÇ

251

4

DR.ÖZLEM AZAP

85