Evrensel Hekimlik Değerlerine Gerici Müdahalelerin Karşısındayız

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu'nun tıp fakültesi mezuniyetinde öğrencilere Hipokrat Andı'nı değiştirerek okuttuğunu basındaki haber ve haberi belgeleyen videolardan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Evrensel hekimlik değerlerine bağlılık yemini olarak içilen Hipokrat Andı, hekimlerin meslek hayatları boyunca tabi kaldıkları etik değerler bütününün bir simgesidir. Mesleki değerlerine sahip çıkan hekimlerin yargılandığı ülkemizde en yüksek sesle söylenmesi gereken cümle, yani "Din, Milliyet, Irk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime” cümlesi anddan çıkarılmış ve "şerefim üzerine yemin ederim" bitiriş cümlesi “Allah’ın huzurunda yemin ederim” diye değiştirilmiştir. 

Hekimlik üzerine hem yasal düzenlemelerle hem de pratik dayatmalarla uygulanan gerici saldırılar yoğunlaşmış, dinin hekimlik değerleri arasına girmesi için müdahaleler ciddi boyuta ulaşmıştır. 

Üzücü olan bilim ve aydınlanmanın yuvası olarak bilinen üniversite bünyesinde de bu saldırıların görünür olmasıdır ve hatta bizzat bir hekim tarafından yapılmasıdır. 

Her ne olursa olsun hekimlik mesleği, bilimsellikten asla taviz vermeyecek, gerici saldırılara boyun eğmeyecek, etik değerlerine her koşulda sahip çıkacaktır. 

Hastalarımızı, birileri andı değiştirmeye çalışsa da, "din, millet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarını" gözetmeksizin eşit göreceğimize ve öyle davranacağımıza bir kez daha şerefimiz üzerine and içeriz. 

Saygılarımızla

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi