Meclis Kapısında İşçilere Saldırı ve Gözaltı Protesto Edildi

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) üyesi işçilerin, TBMM’de görüşülen taşeron yasasına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde eylem yaparken gözaltına alınması, TTB ve SES tarafından protesto edildi.

Dev Sağlık İş Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 kişinin 25 Haziran günü gözaltına alınmasının ardından Güvenpark’ta bir araya gelen TTB ve SES üyeleri basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakılan Dev Sağlık-İş üye ve yöneticileri de katıldı.

Ortak basın açıklaması metnini SES Genel Başkanı Gönül Erden’in okuduğu eylemde konuşan TTB Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, Meclis gündemine getirilen yasanın; hekiminden, hemşiresine sağlık çalışanlarının tamamının taşeron çalıştırıldığı düzenlemeleri içerdiğini belirterek bu düzenlemeleri protesto eden sağlık çalışanlarının ise gözaltı ve baskılarla karşılaştığını ifade etti. “İnsan ihale ile çalıştırılmaz” diyen İlhan,  taşeronlaşmaya karşı meslek örgütleriyle yürüttükleri mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

“Biz yıllardır sağlık işçisi olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz. Onlar bizi istedikleri kadar sağlık işçisi olarak görmesinler bunun en büyük kanıtı buradaki dayanışmadır” diyerek sözlerine başlayan Dev Sağlık İş Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı konuşmada, tüm taşeron işçilerin kadroya alınması gerekirken gözaltına alınmasını eleştirdi.

BASIN AÇIKLAMASI

26 Haziran 2014

Meclis İçinde İşçi Düşmanı Yasa Hazırlığı! Meclis Kapısında İşçilere Saldırı ve Gözaltı!

Bugün TBMM kapısı önünde DİSK Gn. Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık İş Gn. Sekreteri Gürsel Kaya ve sendikanın temsilci, üye ve uzmanlarından oluşan 17 kişi polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alındı. Emeğine sahip çıkan işçilere ve işçilerin sendika hakkını savunan sendika yöneticilerine uygulanan bu zorbalığın tek bir tanımı bulunuyor: İŞÇİ DÜŞMANLIĞI

Öncelikle binbir zorlukla taşeron sağlık işçilerinin sendikalı olmasını sağlayan, bugün de işine, ekmeğine, sendika hakkına sahip çıktığı için gözaltına alınan, birlikte mücadele yürüttüğümüz, arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz!

 “Taşerona müjde” diyerek mecliste yasa görüşmesi yaparken meclis kapısındaki taşeron sağlık işçilerine uyguladığı şiddet ve gözaltı, AKP hükümetinin işçilere nasıl bir “müjde” hazırlığı içinde olduğunun göstergesi olmuştur. İşçilerin değil taşeron şirket patronlarının, bu patronlarla işbirliği ve komisyon pazarlığı yapan yöneticilerin temsilciliğini yaptığı açığa çıkmıştır. Hakkını arayan, demokrasi talep eden herkese, her yerde polis şiddeti uygulamayı alışkanlık haline getiren AKP hükümetini uyarıyoruz. İşçilere, emekçilere ve onların örgütleri olan sendikalara, meslek odalarına saldırmaktan, gözaltına almaktan, davalar açmaktan vazgeçin.  Taşeron işçiler başta olmak üzere tüm emekçilerin örgütlenmesinin ve haklarına sahip çıkmasının önündeki engelleri kaldırın. Bu engelleri kaldırmaya, DİSK Dev Sağlık İş’te fiilen örgütlenmiş, üyelik formunu imzalamış 12 bin taşeron sağlık işçisinin üyeliğini tanıyarak başlayın. Buradan ilan ediyoruz: Sağlıkta “sarı sendikalar” yaratmanıza ve var olan “yandaş sendikaları” güçlendirecek düzenlemeler yapmanıza izin vermeyeceğiz!

Bir ekip hizmeti olan sağlık hizmetinin örgütlü ve sendikalı çalışanlar tarafından verilmesinin sağlık hizmetinin niteliği açısından da önemli olduğu açıktır. Emeğine sahip çıkanlar sundukları sağlık hizmetine de sahip çıkarlar. Yani hekiminden hemşiresine, teknisyeninden taşeron sağlık işçisine kadar tüm sağlık çalışanlarının kamuda ve özelde sendikalı olmaları, yurttaşların daha nitelikli ve güvenilir bir sağlık hizmeti almaları açısından da çok önemlidir.

Bizler her yerde olduğu gibi hastanelerimizde çalışan bütün emekçilerin sendikalı olmaları gerektiğini savunuyoruz. Sendikalı olmak ve bu haklarını korumak için mücadele eden taşeron sağlık işçilerinin taleplerinin yok sayılmasını ve polis şiddetine uğrayarak gözaltına alınmasını kınıyoruz!

Bugün buradan,  tüm emekçilerin olduğu gibi taşeron işçilerinin örgütlenme taleplerinin de polis şiddeti ve gözaltılarla durdurulamayacağını herkese hatırlatmak isteriz. Nasıl ki Gezi  “üç beş ağaç” meselesinden çok ülkedeki demokrasi mücadelesinin simgesi olduysa, buradakinin de “ üç beş “ değil, yüzbinlerce taşeron işçisinin insanca yaşam mücadelesi olduğu görülmelidir. Emeklerine sahip çıkmak ve sendika haklarını korumak için hastane bahçesinden Meclis kapısına kadar her yeri direniş alanına çeviren Dev Sağlık İş üye ve yöneticilerini buradan selamlıyoruz!

Bu nedenle, taşeron çalıştırma yasaklanıncaya kadar, fiilen taşeronda çalıştırılan arkadaşlarımız kadrolu ve sendikalı oluncaya kadar ve işçi arkadaşlarımızın sendikalı olma talepleri karşılanıncaya kadar sınıf dayanışmasını her zaman ve her yerde göstereceğimizi ilan ediyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası