GİTO Toplantısı Hatay'da Yapıldı

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı, 14 Haziran 2014 tarihinde Hatay, Adana, Mersin, Gaziantep, Osmaniye tabip odaları, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konsey Üyeleri Dr. İsmail Bulca ve Dr. Filiz Ünal İncekara’nın katılımıyla Hatay’da yapıldı.

Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB’nin mesleki hizmetlerinin yanında sosyal alandaki rolünün herkes tarafından net bir şekilde görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Dünyanın her yerinde sağlık çalışanlarına şiddet problem. Türkiye’de barışı konuşacağız. Barışın olmadığı bir ortamda sağlıktan, özlük haklarından, insandan, yaşamdan bahsedemeyiz. Bu yüzden mutlaka barış konuşulmalıdır. Barışı en iyi anlayan, barışın değerini bilen bizleriz. Daha iyi, bir Türkiye, daha iyi bir sağlık ortamı için çalışmalarımıza devam etmeliyiz”.

Toplantıd;, taşeronlaşma, sokakta çalışan Suriyeli çocukların akıbeti, sığır çiçeği hastalığı, Aile Hekimliği Acil nöbetleri, Kamu Hastaneleri Birlikleri’nde çalışanların son durumu, Soma madeni faciası, işçi katliamı, iş güvenliği, bölgedeki emperyalist saldırganlık ve TTB ile demokratik kitle örgütlerinin sorumlulukları konuları tartışıldı.