Acımız Büyük, Dr. İlhan Diken'i Kaybettik

Ne yazık ki sevdiklerimizi, kardeşlerimizi, dostlarımızı birer birer kaybediyoruz. Bugün Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının emektarı, Türkiye hekim hareketinin öncü isimlerinden İlhan Diken’i kaybettik.

Dr. İlhan Diken 1960 Diyarbakır doğumluydu. 1986 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Dr. Diken 2004-2006 yılları arasında Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı, öncesinde Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreterliği yaptı. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, İşçi Sağlığı Komisyonu, Pratisyen Hekimlik Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Dr. Diken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı da yaptı.

Dr. İlhan Diken 2008-2010 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Üyesi idi. Kendisi halen Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu üyeliği yapmaktaydı.

Hepimizin başı sağolsun.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi