Göğüs Hastanesi'nin Geleceğine Çalışanlar Karar Veriyor

Hekimler ve sağlık çalışanları, Türkiye’nin en büyük üç göğüs hastalıkları ve tüberküloz hastanesinden birisi olan ve başka bir hastaneyle birleştirilmeye çalışılan İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin geleceğini oyladılar.

 

 

İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin Geleceğine Çalışanlar Karar Veriyor

 

Onlarca yıldır büyük bir emek ve özveriyle çalıştığımız hastanemiz, bizlerin fikri bile alınmadan “ben yaptım oldu” keyfiyetiyle başka bir

Hastaneyle birleştirilmek isteniyor. Oysa bu hastanede sağlık hizmetini üreten, hastaların derdine derman olanlar biz sağlık çalışanlarıyız.

O nedenle bizlerin fikri alınmadan ve birleşme kararının gerekçeleri anlatılarak bizler ikna edilmeden yapılacak her uygulama

antidemokratiktir ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Çünkü sağlık hizmeti, sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen bir ekip işidir.

İşte bugün bu ekibin tüm bileşenleri olarak,

 

İZMİR SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN GELECEĞİNİ OYLUYORUZ

Bugün bir kez daha ifade etmek isteriz ki; Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterlik Makamı’nın emriyle verilen bu birleşme kararı

öncesinde başta tabip odaları, sendikalar, uzmanlık dernekleri ve üniversiteler olmak üzere hiç kimseden bilimsel ve mesleki görüş

 alınmamıştır. Bu karar öncesinde hiçbir kişi ve kurum bilgilendirilmemiştir. Daha önemlisi bu karar alınmadan önce hastane yönetici ve

 çalışanlarının dahi görüşüne başvurulmamıştır. İyi ama bu nasıl bir demokrasidir?

 Öte yandan çalıştığımız hastane konusunda biz sağlık çalışanlarının görüşünü alma bile gereği duymayan İzmir Kamu Hastaneleri

 Birliği Kuzey Genel Sekreterliği’nin resmi web sayfasında “Görüşleriniz bizim için değerlidir” başlıklı bir bölümün olması

 (http://www.ikkh.gov.tr/Gorus.php) trajedinin komediye dönüşmüş bir hali değil midir?

 Buradan Sayın Genel Sekretere soruyoruz: bizlerin görüşünü merak bile etmezken kimlerin görüşünü değerli bulmaktasınız?

Bizler, yani bu hastanede sağlık hizmetini üretenler, yani bu hastanenin gerçek sahipleri, “ben yaptım oldu” tarzının egemen olduğu bu şekilci

göstermelik demokrasiye karşı çıkıyor ve demokrasinin bir biçim değil bir zihniyet olduğunu göstererek hastanemizin geleceğini sağlık

çalışanlarının görüşüne sunuyoruz.  

 

Türkiye’nin en büyük üç göğüs hastalıkları ve tüberküloz hastanesinden birisi olan ve 1910

 yılından itibaren bölge halkına hizmet veren İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve

 Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başka bir hastaneyle birleşmesini

 

ONAYLIYORUM                                                                       ONAYLAMIYORUM