Büyüklerimize Sorumuzdur: Türkiye'de İnsanlar Ölürken Geceleri Nasıl Uyuyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ABD ziyareti sırasında verdiği konferans sırasında “Türkiye’de insanlar ölürken geceleri nasıl uyuyorsunuz?” sorusunu soran Harvard Üniversitesi’nden Dr. Emrah Altındiş’e yönelik bir küfür ve linç kampanyası yürütülüyor.

Öncelikle şunu söylemeliyiz, Dr. Altındiş’in sorusunu biz de sahipleniyor ve sorulması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye sürekli ölümlerin, üstelik kadın ve çocuk ölümlerinin, üstelik kimi zaman Devlet’in resmi güçlerinin saldırılarıyla gerçekleştiği bir ülke haline gelmiştir. Roboski’de, Reyhanlı’da, Gezi’de gençler, çocuklar öldürülmüştür. Daha 4 gün önce Berkin Elvan’ın vurulmasının birinci yılında Adana’da bir çocuk,  sokak ortasında polis tarafından kafasından yaralanarak öldürülmüştür.

Şiddet her yerdedir, işçi cinayetleri her yerdedir, ölüm her yerdedir. Çocuklar sokakta polis şiddetine, cezaevlerinde tecavüze uğramaktadırlar.

Sahi, bu ülkenin Büyükleri, bu koşullarda sizler nasıl rahat uyuyorsunuz?

 

TTB (Türk Tabipleri Birliği)

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği)

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

THD (Türk Hemşireler Derneği)

Dev Sağlık İş (DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)