ASM ve TSM Çalışanı Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı, ASM sağlık çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında nöbet dayatmalarının arkasından, ASM ve TSM binalarında da nöbet tutulmasını içeren yasa tasarısını TBMM'ye getirmiş, şu esnada meclis komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır.

Aylardır acil nöbetlere karşı verdiğimiz mücadeleyi boşa çıkarmayı hedefleyen, acil nöbet kapsamını daha da genişleten anlayışa karşı daha güçlü durmamız gerektiği ortadadır.

Halen meclis komisyonunda görüşülen yasa tasarısında yer aldığı biçimiyle, birinci basamak sağlık hizmeti sunan, sağlık çalışanlarının toplumun çocuk felci tehdidi altında, koruyucu sağlık hizmetlerine en fazla ihtiyacın olduğu bu dönemde, görev ve sorumluluğu dışında bir alanda çalıştırılmak istenmesini, sağlık çalışanlarının hak kaybına yol açacak uygulamaları doğru bulmuyoruz.

Komisyon üyesi milletvekillerinin (isim ve e-posta bilgileri aşağıdadır) bilgilendirilmesi ve  yasanın geri çekilmesi amacıyla, ASM ve TSM çalışanlarına destek olunmasını isteyen aşağıdaki mesajın (her türü iletişim kanalı kullanılarak) ivedilikle milletvekillerine iletilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Meslektaşlarımızın duyarlılık göstereceği inancıyla saygılarımızı sunarız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Değerli Milletvekilleri,

Sizlere sunulan tasarıda aile hekimlerinin ve toplum sağlığı hekimlerinin mesai saatleri dışında da çalışması istenmektedir. Aile hekimliği, toplum sağlığı hekimliği ve acil tıp hekimliği tıpta ayrı disiplinlerdir. Biz, birinci basamakta çalışan ve koruyucu hekimliği önceleyen hekimler olarak hastalarımıza poliklinik saatlerinde bakmak istiyoruz. Acil hekimliği yapabilmek için 4 ayrı eğitimi (Çilyad, İlyad, TRK, temel modül) tamamlayıp  bunun üzerine 6 ayda bir CPR Eğitimi alarak acil servislerde nöbet tutabilmemiz söz konusu olabilir. Hastane ya da başka bir yerde gece çalışmasının görevimizin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Zorla yüklenecek bu iş Anayasamızın 18. Maddesine de aykırıdır. Avrupa Parlamentosu’nun üye ülkeler açısından bağlayıcı ve zorunlu 1993 tarih ve 104/ EC ve 2003 tarih ve 88/EC sayılı kararlarında, hekimlerin günlük çalışma süresi 8 saat olup bu süre haftalık 40 saati aşmayacaktırZorunla hallerde günlük çalışma süresi 10 saati aşmamak üzere uzatılabilecektir. Ancak günlük 10 saatlik çalıştırma halinde dahi, çalışanlar yönünden bir yılda 24 hafta ortalama 8 saatlik çalışmayı güvence altına alacak şekilde çalışma düzeninin belirlenmesi zorunludur.

Acil hastalar için acil servisler 24 saat açıktır. Acillerin kadroları güçlendirilerek hasta yığılması önlenmelidir.

Dr. ……….

 


 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Adı -Soyadı

E-Posta

Recai Berber

[email protected]

Süreyya Sadi Bilgiç

[email protected]

Vedat Demiröz

[email protected]

İlknur Deniz

[email protected]

Mehmet Şükrü Erdinç

[email protected]

Ekrem Çelebi

[email protected]

Sadık Badak

[email protected]

Önder Matlı

[email protected]

Hüseyin Şahin

[email protected]

Cahit Bağcı

[email protected]

Mehmet Yüksel

[email protected]

Cengiz Yavilioğlu

[email protected]

Salih Koca

[email protected]

A. Nejat Koçer

[email protected]

Feramuz Üstün

[email protected]

Mehmet Kuş

[email protected]

Ahmet Arslan

[email protected]

Muzaffer Baştopçu

[email protected]

Mustafa Baloğlu

[email protected]

Mustafa Şahin

[email protected]

Uğur Aydemir

[email protected]

Ali Boğa

[email protected]

Abdülkerim Gök

[email protected]

Ertuğrul Soysal

[email protected]

Özcan Ulupınar

[email protected]

İzzet Çetin

[email protected]

Bülent Kuşoğlu

[email protected]

Adnan Keskin

[email protected]

Aydın Ayaydın

[email protected]

Müslim Sarı

[email protected]

Bihlun Tamaylıgil

[email protected]

R. Aşkın Türeli

[email protected]

Musa Çam

[email protected]

Vahap Seçer

[email protected]

Mehmet Günal

[email protected]

Sümer Oral

[email protected]

Erkan Akçay

[email protected]

Adil Zozani

[email protected]

İhsan Barutçu

[email protected]

Hasip Kaplan

[email protected]