ASM ve TSM Çalışanı Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı, ASM sağlık çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında nöbet dayatmalarının arkasından, ASM ve TSM binalarında da nöbet tutulmasını içeren yasa tasarısını TBMM'ye getirmiş, şu esnada meclis komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır.

Aylardır acil nöbetlere karşı verdiğimiz mücadeleyi boşa çıkarmayı hedefleyen, acil nöbet kapsamını daha da genişleten anlayışa karşı daha güçlü durmamız gerektiği ortadadır.

Halen meclis komisyonunda görüşülen yasa tasarısında yer aldığı biçimiyle, birinci basamak sağlık hizmeti sunan, sağlık çalışanlarının toplumun çocuk felci tehdidi altında, koruyucu sağlık hizmetlerine en fazla ihtiyacın olduğu bu dönemde, görev ve sorumluluğu dışında bir alanda çalıştırılmak istenmesini, sağlık çalışanlarının hak kaybına yol açacak uygulamaları doğru bulmuyoruz.

Komisyon üyesi milletvekillerinin (isim ve e-posta bilgileri aşağıdadır) bilgilendirilmesi ve  yasanın geri çekilmesi amacıyla, ASM ve TSM çalışanlarına destek olunmasını isteyen aşağıdaki mesajın (her türü iletişim kanalı kullanılarak) ivedilikle milletvekillerine iletilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Meslektaşlarımızın duyarlılık göstereceği inancıyla saygılarımızı sunarız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Değerli Milletvekilleri,

Sizlere sunulan tasarıda aile hekimlerinin ve toplum sağlığı hekimlerinin mesai saatleri dışında da çalışması istenmektedir. Aile hekimliği, toplum sağlığı hekimliği ve acil tıp hekimliği tıpta ayrı disiplinlerdir. Biz, birinci basamakta çalışan ve koruyucu hekimliği önceleyen hekimler olarak hastalarımıza poliklinik saatlerinde bakmak istiyoruz. Acil hekimliği yapabilmek için 4 ayrı eğitimi (Çilyad, İlyad, TRK, temel modül) tamamlayıp  bunun üzerine 6 ayda bir CPR Eğitimi alarak acil servislerde nöbet tutabilmemiz söz konusu olabilir. Hastane ya da başka bir yerde gece çalışmasının görevimizin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Zorla yüklenecek bu iş Anayasamızın 18. Maddesine de aykırıdır. Avrupa Parlamentosu’nun üye ülkeler açısından bağlayıcı ve zorunlu 1993 tarih ve 104/ EC ve 2003 tarih ve 88/EC sayılı kararlarında, hekimlerin günlük çalışma süresi 8 saat olup bu süre haftalık 40 saati aşmayacaktırZorunla hallerde günlük çalışma süresi 10 saati aşmamak üzere uzatılabilecektir. Ancak günlük 10 saatlik çalıştırma halinde dahi, çalışanlar yönünden bir yılda 24 hafta ortalama 8 saatlik çalışmayı güvence altına alacak şekilde çalışma düzeninin belirlenmesi zorunludur.

Acil hastalar için acil servisler 24 saat açıktır. Acillerin kadroları güçlendirilerek hasta yığılması önlenmelidir.

Dr. ……….

 


 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Adı -Soyadı

E-Posta

Recai Berber

recaiberber@tbmm.gov.tr

Süreyya Sadi Bilgiç

sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr

Vedat Demiröz

vedat.demiroz@tbmm.gov.tr

İlknur Deniz

ilknur.denizli@tbmm.gov.tr

Mehmet Şükrü Erdinç

mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr

Ekrem Çelebi

ekrem.celebi@tbmm.gov.tr

Sadık Badak

badak@tbmm.gov.tr

Önder Matlı

onder.matli@tbmm.gov.tr

Hüseyin Şahin

huseyin.sahin@tbmm.gov.tr

Cahit Bağcı

cahit.bagci@tbmm.gov.tr

Mehmet Yüksel

mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr

Cengiz Yavilioğlu

cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr

Salih Koca

salih.koca@tbmm.gov.tr

A. Nejat Koçer

anejatkocer@tbmm.gov.tr

Feramuz Üstün

feramuz.ustun@tbmm.gov.tr

Mehmet Kuş

mehmet.mus@tbmm.gov.tr

Ahmet Arslan

ahmet.arslan@tbmm.gov.tr

Muzaffer Baştopçu

muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr

Mustafa Baloğlu

mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr

Mustafa Şahin

mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr

Uğur Aydemir

ugur.aydemir@tbmm.gov.tr

Ali Boğa

aliboga@tbmm.gov.tr

Abdülkerim Gök

abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr

Ertuğrul Soysal

ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr

Özcan Ulupınar

ozcan.ulupinar@tbmm.gov.tr

İzzet Çetin

izzet.cetin@tbmm.gov.tr

Bülent Kuşoğlu

bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr

Adnan Keskin

adnan.keskin@tbmm.gov.tr

Aydın Ayaydın

aydinayaydin@tbmm.gov.tr

Müslim Sarı

muslim.sari@tbmm.gov.tr

Bihlun Tamaylıgil

bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr

R. Aşkın Türeli

rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr

Musa Çam

musa.cam@tbmm.gov.tr

Vahap Seçer

vahap.secer@tbmm.gov.tr

Mehmet Günal

mehmet.gunal@tbmm.gov.tr

Sümer Oral

sumer.oral@tbmm.gov.tr

Erkan Akçay

erkan.akcay@tbmm.gov.tr

Adil Zozani

adil.zozani@gmail.com

İhsan Barutçu

ihsan.barutcu@tbmm.gov.tr

Hasip Kaplan

hasip.kaplan@tbmm.gov.tr