Soma'da TMMOB'dan Dayanışma Eylemi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 15-16 Haziran Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle yaptığı merkezi çağrıyla 15 Haziran Pazar günü yüzlerce madencinin katledildiği Soma'da taşeron çalışmaya ve kölelik dayatmalarına karşı eylem yaptı.

Soma Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü önünde toplanan ve Madenci Anıtı'na yürüyen TMMOB üyelerinin eylemine TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök de katıldı.

“Maden emekçilerinin yanındayız!”, “Yüreğimiz Soma'da öfkemiz sokakta!” yazılı pankartlarının açıldığı yürüyüşte “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”, “Diren Soma mühendisler yanında!”, “Kader değil katliam!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları atıldı.

Yürüyüş boyunca Somalı işçi ve emekçilerin alkışlarla destek verdiği eylem, anıt önüne gelindiğinde gerçekleştirilen saygı duruşuyla devam etti. Eyleme katılanlar daha sonra Hükümet Konağı’na yürüdü ve basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapılan açıklamada, “15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 44. yılında, AKP iktidarının işçi düşmanı, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan uygulamalarına, daha fazla kar hırsıyla 19. yüzyıl kölelik düzenini aratan çalışma yaşamı koşullarına, taşeronlaşmaya, esnek güvencesiz çalışmaya ‘dur’ demek için bugün burada Soma’dayız” denildi.