TTB Fransız Tabipler Birliği’ni Ziyaret Etti

Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Dilek Aslan Fransız Tabipler Birliği’ni ziyaret etti. Dr. Aslan 10 Haziran 2014 günü Paris’te Conseil National de l’Ordre des Medecins (CNOM) bürosunu ziyaret ederek Başkan Dr. Patrick Bouet ve Dr. Jackie Ahr ile görüştü.

Görüşmede iki ülke sağlık sistemleri ve hekimlerin öncelikli sorunları üzerinde duruldu. Hekimlik mesleğinin öne çıkan konuları hakkında işbirliğinin değerli olduğu konusunda hemfikir kalındı. Hekimlere yönelik şiddet ve mesleki bağımsızlık konularının başlangıç noktaları olabileceği belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi