Emekli Hekimler Kolu Kuruldu

Emekli Hekimler Kolu 1 Haziran 2014 tarihinde kuruldu. 

İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Kocaeli tabip odalarında kurulan komisyonların başvurusu ile TTB’nde yapılan toplantıda kol kurulması kararı alındı.
12 kişiyle yapılan toplantıda, emekli hekimlerin emekli maaşlarının düşüklüğünden hekimlerin sağlık hakkına, hekimler için yapılacak bakımevlerinden geriartri eğitimine kadar uzanan geniş yelpazede gündem maddeleri tartışıldı. Toplantıda, emekli maaşlarının düzeltilmesine ve bakımevi çalışmalarına ilişkin görev paylaşımı yapıldı ve odalarda emekli hekimler komisyonları kurulması hedeflendi. Kol çalışmaları için yürütme heyeti ise şu isimlerden oluşuyor.

Kol Başkanı: Erdinç KÖKSAL-İstanbul

Kol Sekreteri: Derman BOZTOK-Ankara

Yürütme Kurulu:

Deniz KESKİNLER-İstanbul

Utku ÖZCAN -Ankara

Süleyman US -İzmir

Erdal BAÇCIOĞLU - Bursa