Edirne'de Hekimler Ve Sağlık Çalışanları İş Bıraktı

Edirne Tabip Odası ve SES Edirne Şubesi’nin çağrısıyla hekimler ve sağlık çalışanları, performans baskısını ve sağlık çalışanlarına kölelik koşullarının dayatılmasını 2 saatlik iş bırakma eylemi ile protesto etti.

4 Haziran 2014 tarihinde Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan basın açıklamasında, “Performans sistemi ile temel ücretlerimizin eritilmesi yanında; güvencesiz ücretlendirme olan döner sermaye uygulamasına mahkûm ediliyoruz. Zor çalışma koşulları, verilen yoğun emeğe karşın; hakkımız olan döner sermaye ödemeleri ‘ borcumuz var ‘ gerekçesi ile kesiliyor ve her geçen gün daha da yoksullaştırılıyoruz. Yöneticilere soruyoruz; bu borç kimin borcudur? Gece gündüz, hafta sonu, bayram demeden insan sağlığı için 24 saat kesintisiz ağır koşullarda çalışan nöbet, icap ve fazla mesai uygulamaları ile haftalık çalışma saatlerinin çok üzerinde görev yapan bizler yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkûm edilmeyi kabul etmiyoruz. Adaletsiz ve eşitsiz döner sermaye sistemine itiraz ediyoruz” denildi.

Açıklamada, bu koşullar değişinceye ve talepler karşılanıncaya kadar hekimler ve sağlık çalışanlarının mücadelesinin güçlenerek devam edeceği belirtildi.

BASIN AÇIKLAMASI
4 Haziran 2014

Sağlıkta dönüşüm adı altında büyük bir yıkım yaşıyoruz. Her gün haklarımız birer birer elimizden alınıyor. Biz sağlık emekçilerine kölelik koşullarında çalışmayı, güvencesizliği ve performans baskısı altında çalışmayı dayatıyorlar. AKP hükümeti sermayeye yeni kar alanları açmak ve kamu sağlık hizmetlerinden elini çekmek için sağlık ocaklarımız kapatarak, birinci basamak sağlık kurumlarımızı aile hekimliği adı altında ticarileştirmiştir.2 Kasım 2011 tarihinde bir gece yarısı operasyonu ile kanun hükmünde kararname çıkartılmış. Sağlıkta yıkımın önemli bir kilometre taşını yasallaştırmıştır. Bu yasa ile hükümetin esas hedefi üniversite hastanelerine el koymak, devlet hastanelerini ise piyasanın kurallarına göre işleyen ve tek derdi kar elde etmek olan şirketlere dönüştürmektir. Bugün geldiğimiz noktada hastanelerimiz özel şirket yönetimlerine dönüştürülmüştür. Hastanelerin başına genel sekreterler(CEO’lar) atanmıştır ve tek amaçları işletmelerin kar elde etmesi olmuştur. Bunu da temelde performans sistemi ile gerçekleştirmektedirler. Daha fazla hasta-müşteri bakmamızı, daha fazla hasta yatırmamızı, daha fazla ameliyat yapmamızı dayatmaktadırlar. Ucuz malzemeler kullanarak hizmet vermemizi beklemekte, taşeron çalıştırarak, çalışanların ücretlerinden keserek daha fazla kar elde etmektedirler.

Performans sistemi ile temel ücretlerimizin eritilmesi yanında; güvencesiz ücretlendirme olan döner sermaye uygulamasına mahkûm ediliyoruz. Zor çalışma koşulları, verilen yoğun emeğe karşın; hakkımız olan döner sermaye ödemeleri ‘ borcumuz var ‘ gerekçesi ile kesiliyor ve her geçen gün daha da yoksullaştırılıyoruz. Yöneticilere soruyoruz; bu borç kimin borcudur? Gece gündüz, hafta sonu, bayram demeden insan sağlığı için 24 saat kesintisiz ağır koşullarda çalışan nöbet, icap ve fazla mesai uygulamaları ile haftalık çalışma saatlerinin çok üzerinde görev yapan bizler yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkûm edilmeyi kabul etmiyoruz. Adaletsiz ve eşitsiz döner sermaye sistemine itiraz ediyoruz. Çalışanlar arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, işimizi değersizleştiren, hastaları puan ve katılım payına dönüştüren ücretlendirme modelinden bir an önce vazgeçilmeli, iş ve ücret güvencesi olan insanca yaşamaya ve mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak ücretlendirme sistemine geçilmelidir. Angarya çalışma güvencesizlik, gelecek kaygısı, şiddet ve performans baskısı altında çalışmak istemiyoruz ve diyoruz ki:

1.Angarya çalışmaya bir an önce son verilmelidir.

2.Nöbet ücretleri zamanında ödenmelidir.

3.Fazla mesai uygulamasına son verilmelidir.

4.Döner sermaye kesintileri derhal geri ödenmelidir.

5.Asistan hekimlerin nöbet ertesi izin hakları kullandırılmalıdır.

6.Aylık nöbet sayıları yasal koşullara uygun olarak düzenlenmelidir.

EDİRNE TABİP ODASI
SES EDİRNE ŞUBESİ