Gözaltına Alınan Meslektaşlarımız Derhal Serbest Bırakılsın

Gezi olaylarının yıldönümünde İstanbul’daki şiddet gözaltılarla devam ediyor. Şu ana kadar birliğimize gelen bilgilere göre 6 meslektaşımız polis tarafından hukuksuz şekilde gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan meslektaşlarımızın isimleri aşağıdadır:

Dr. Güleda Erensoy - Çanakkale Tabip ODası Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Aytekin Sağlam – İstanbul Tabip Odası Bağcılar EAH Temsilcisi

Dr. Çağdaş Balcı – Çanakkale Tabip Odası Üyesi

Dr. Erol Arık – İstanbul Tabip Odası Üyesi

İnt.Dr. Onur Erden

İnt.Dr. Engin Yola

 

İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’na sesleniyoruz: Hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi