Acımız ve Öfkemizle Birlikte Somayı Unutturmayacağız

Sömürü düzenine, Taşeronlaştırma ve kuralsız çalışmaya, İşçi cinayetlerine karşı, Gerçek sorumluların yargılanması ve Yeni iş cinayetleri yaşanmaması için, Hekim/Sağlık çalışanları, Mühendisler ve Avukatların başlattıkları Acımız ve Öfkemizle birlikte Adalet ve Vicdan Nöbetindeyiz etkinliği İlker Kılıçerin sizi anlamıyorum kukla gösterimi ile Bornova metro önünde devam etti.

Hiçbir kömürün, babaları madende ölmüş çocukların yüreğini ısıtmayacağını düşünen,  Bilimi ve tekniği önceleyen, Hekim/Sağlık çalışanı, Mühendis ve Avukatların birlikte yaptıkları açıklamada,

Ülkemiz tarihindeki iş ve çalışma koşulları nedeniyle ortaya çıkan en vahim felaketin başlıca nedenleri;

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında gerekli önlemlerin alınmaması, gerekli bağımsız denetim mekanizmalarının olmaması, taşeronlaştırma ve kuralsız çalışma sistemi ile daha çok kar adına ve ne pahasına olursa olsun üretim yapılmasıdır.
  • Soma’da yaşananlar bir Kaza/Kader değil eksikliklerin, ihmallerin, yetersizliklerin, sorunların bir göstergesi, Ülke tarihinin en acı İŞ CİNAYETİDİR ve failleri bellidir.

Soma’da yaşanan korkunç sürecin aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılması, iş kazalarını önleyecek hukuksal ve teknik çözümlerin eksiksiz bir biçimde uygulanması, yasal bir zorunluluk ve beklentinin ötesinde, yaşamını yitirenler ve yakınlarına olan insanlık borcu olduğunu ifade ederek  Adalet ve Vicdan nöbetinin 30.05.2014 tarihinde Alsancak sevinç pastanesi önünde devam edeceğini belirttiler.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi