Avrupa Konseyi TTB ve İnsan Hakları Örgütleri İle Görüştü

Avrupa Konseyi'nde Türkiye ile ilgili takipleri ve izlemleri gerçekleştiren milletvekili Josette DURRIEU 27 Mayıs 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İnsan Hakları Örgütleri ile görüştü.

Görüşmeye TTB adına Genel Sekreter Bayazıt İlhan, İnsan Hakları Derneği adına Başkan Öztürk Türkdoğan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı adına Senem Doğanoğlu, İnsan Hakları Ortak Platformu adına Hüsnü Öndül ve Feray Salman, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına Başkan Canan Güllü katıldılar.

Görüşmede Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet ve hak ihlallerinden örnekler verildi. TTB adına toplantıda yer alan Dr. İlhan, özellikle Soma'da yaşanan işçi katliamı nedeniyle Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yaşanan sorunlar ile sağlık alanında yaşanan sorunlara değindi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi