Taşeron Ölüm Demektir, Yasaklansın Mitingi

Çalışma Bakanlığı’nın Meclis gündemine taşımaya çalıştığı “Taşeron Yasası” ve Soma’da yaşanan büyük iş cinayetine karşı işçi sınıfının tüm bileşenleri ile emek ve meslek örgütleri taşeron çalıştırmanın yasaklanması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin devlet, sendikalar ve emek örgütlerinin denetiminde tam olarak sağlanması ve güvenceli iş taleplerinin Türkiye gündemine taşınması amacıyla, 25 Mayıs 2014 Pazar günü Kadıköy’de “TAŞERON ÖLÜM DEMEKTİR YASAKLANSIN!” mitingi düzenleyecek.

DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB ve TDB İstanbul örgütlerinin çağrısıyla düzenlenecek mitinge ilişkin 23 Mayıs 2014 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında, Soma'daki katliamın sorumlularının hesap vermesi istendi ve iş cinayetlerine karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.