İzmir Valiliği Önünde Soma İçin Vicdan Nöbeti

İzmir Konak Meydanı’nda mühendis, sağlık çalışanı ve hekimlerden oluşan bir grup 21 Mayıs 2014 tarihinde Vicdan Nöbeti tuttu.

Türk Tabipleri Birliği’nin de katıldığı, Vicdan Nöbeti tutan Hekim/Sağlık Çalışanı ve Mühendislerin açıklaması şöyle;

 

 

 

ACIMIZ ve ÖFKEMİZLE BİRLİKTE VİCDAN NÖBETİNDEYİZ

Soma’da maden ocağında; işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması, taşeronlaştırma ve kuralsız çalışma sistemi sonucu yüzlerce işçi yaşamını yitirmiştir.

Soma’da yaşananları bir Kaza/ Kader olarak tevekkül ile algı yaratmak isteyenlere diyoruz ki; Soma’da yaşananlar bir Kaza/Kader değil CİNAYETTİR ve failleri bellidir.

Hiçbir kömürün, babaları madende ölmüş çocukların yüreğini ısıtmayacağını düşünen Hekim/Sağlık çalışanı ve Mühendisler olarak beyaz önlüklerimiz ve baretlerimiz ile;

Sömürü düzenine,

Taşeronlaştırma ve kuralsız çalışmaya,

İşçi cinayetlerine karşı,

Acımız ve öfkemizle birlikte

VİCDAN NÖBETİNDEYİZ.

 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi