Reyhanlı Katliamının Açıklığa Kavuşturulmasını Bekliyoruz!

Türk Tabipleri Birliği ve Hatay Tabip Odası tarafından Reyhanlı katliamının birinci yıldönümünde basın açıklaması yapıldı.

 

BASIN AÇIKLAMASI

12.05.2014

Reyhanlı Katliamının Acısını Derinden Hissediyor ve Olayın Açıklığa Kavuşturulmasını Bekliyoruz!

Reyhanlı’da 53 yurttaşımızın yaşamını yitirmesine ve çok sayıda yurttaşımızın yaralanmasına, önemli maddi hasara yol açan bombalı saldırının birinci yılında olayın acısını derinden hissediyoruz.  Olayda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, yakınlarına sabır ve güç diliyoruz. Saldırıyı yapanların hak ettikleri cezaları almasını bekliyoruz.

Katliamın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olayın aydınlatılmaması, üzerindeki sis perdesi ve çok sayıda şaibenin dillendirilmesi acımızı artırmaktadır. Olayda yaşamını yitirenler, yaralananlar ve yakınlarına karşı belki de en önemli sorumluluğumuz sorumluların bulunması ve cezalandırılmasıdır.

Reyhanlı Katliamı savaşın en büyük halk sağlığı sorunu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş, Suriye’de yaşanan savaşın ülkemize en acı yansıması olmuştur.

Suriye’deki savaş Hatay’da ekonomik gelişmenin yanı sıra barış ve hoşgörü ortamı için bir tehdit oluşturmaktadır. Savaş ortamı kontrolsüz nüfus hareketliliklerine yol açarak, sağlık açısından da tehdit oluşturmaktadır.  Savaş uzadıkça yol açtığı sorunlar da uzamakta ve derinleşmektedir. Kısacası Suriye’deki savaş sadece Suriye halkını değil, sınırı bulunan toplumları da derinden etkilemekte ve zarar vermektedir. Suriye’de onarılması güç toplumsal yaralar açılmıştır.

Bir an önce Suriye’de barış ortamının oluşturulması, sorunların barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi için başta ülkemiz tüm devletlerin katkı vermesini arzu ediyoruz.

İçinde yaşayan herkesin gurur duyduğu övündüğü, barışın ve hoşgörünün şehri Hatay’da bu ortamın sürmesi ve geliştirilmesi hepimizin en önemli görevlerinden biridir. Farklılıkları bir tehdit değil de bir zenginlik olarak gören bu kültürün yaşaması ve yaşatılması için, Reyhanlı katliamının sorumlularının samimiyetle ve kamuoyunu tatmin edecek biçimde aydınlatılması önemlidir.

Saldırıda yaşamını yitirenleri bir kez daha saygı ile anıyor, yakınlarına sabır ve güç diliyor, tüm yurttaşlarımıza ve özellikle Hatay Halkı’na baş sağlığı diliyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Hatay Tabip Odası