İstanbul’da Cami’de Yaralı Yurttaşlara Yardım Ettiği İçin Yargılanan Hekimlere Büyük Uluslararası Destek Var

Gezi Olaylarında Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’ne yaralı olarak sığınan yurttaşlarımıza acil tıbbi yardımda bulunan Dr. Sercan Yüksel ve Erenç Yasemin Dokudan’a uluslar arası tıp camiasından yoğun destek var.

Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi ve İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü bugün ortak bir basın açıklaması yaparak iki meslektaşımızın mesleklerinin gereğini yerine getirdikleri için yargılanmalarına tepkilerini dile getirdiler.

Uluslararası hekim ve insan hakları örgütleri açıklamalarında Türkiye’deki yargı mercilerine, tıbbi tarafsızlık ve tıp etiği alanlarındaki uluslararası ilkeleri güvence altına alma ve doktorların bu ilkelere uygun hareket etmeleri nedeniyle herhangi bir yaptırıma maruz kalmamalarını sağlama çağrısında bulundular.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Basın açıklamasının orijinali için tıklayınız…

Basın açıklamasının Türkçesi için tıklayınız…