Mersin Üniversitesi Asistan Hekimlerinden Mesaj Var

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri olarak olumsuz çalışma koşullarımıza ve artan iş yükümüze, buna rağmen artmayan hatta azalan gelirlerimize , eğitim almak ve branşlarımızda uzman olarak yetişmek için geldiğimiz bu kurumda sadece hizmet üreten,daha çok performans yapmak için ağır çalışma koşullarına zorlanan asistan hekimler olarak yaşadığımız bu durumu dikkat çekmek, yaşadığımız bu süreçten kamuoyunu haberdar edebilmek ve bu gidişata “dur” diyebilmek için bugün buradayız.

Sağlık kurumlarına başvuruda kolaylık adı altında bir kaosun yaşandığı günümüzde, sevk zincirinin sağlıklı işlememesi nedeniyle üçüncü basamak sağlık kurumu olan üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri büyük bir iş yükü altında ezilmekte ve bu iş yükünü sıklıkla asistan hekimler sırtlamaktadır. Uzmanlık eğitimi almak için bu kurumlarda görev alan biz asistan hekimler, poliklinik yükü, nöbet fazlalığı,nöbet sonrası uykusuz ve yorgun bir şekilde mesaiye devam edilmesi, hekimin yapmaması gereken her türlü sekreterya işleri ile boğuşmakta çok zor koşullarda çalışmakta ve iş yoğunluğundan dolayı almamız gereken eğitimi alamamaktayız.

Mevcut sağlık sistemi sadece biz asistan hekimleri değil, ebesinden, hemşiresine, sağlık memurundan, sağlık teknisyenine tüm sağlık çalışanlarını çok olumsuz etkilemekte, birbirimizden ayırmakta ve mutsuz çoğunluklar yaratmaktan başka bir işlevi bulunmamaktadır. Hiçbir sağlık çalışanı emeğinin karşılığını tam olarak alamamaktadır.

Biz eğitim alalım diye geldiğimiz bu hastanelerde kar odaklı sağlık sisteminin tüm angaryasını omuzlayan, 36 saat çalışan, buna karşılık emeğinin karşılığını bile alamayan asistan hekimleriz. Bizler performans hesabı yapmadan, her ay ödemelerinin ne kadar azaldığını düşünmeden, yeterince eğitim alıp hastalarımıza nitelikli sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

Hastanemizde sunulan sağlık hizmetinde önemli bir yükü taşımaktayız. Aylardır geç yatan nöbet ücretimiz,sürekli değişen ek ödeme nedeniyle büyük mağduriyet yaşamaktayız. Yaşamımızı, ödemelerimizi ve özel hayatımızı, hastanemizden aldığımız gelire göre planlamış bulunmaktayız. Hastanenin önemli bir iş yükünü karşılamamıza rağmen ,bu durum ek ödemelerimize yansımamakta ,hakkımız olan ve yasal olarak takip eden ayın ilk 15 günü yatmak zorunda olan nöbet ücretimiz zamanında yatmadığı gibi,yeni yasa gereği nöbet ücretlerindeki iyileştirmeleri 3 aydır alamamış durumdayız

Bizler, performans kaygısı nedeniyle polikliniklerde sürekli hasta bakmak zorunda bırakılırken, eğitimlerimizi çoğunlukla sadece kağıt üstünde almaktayız. Birçok klinikte eğitimler öğle arası dinlenme saatlerinde yapılmakta ya da hiç yapılmamaktadır.

Hastane kadrosundaki asistan hekim sayısı öylesine azalmıştır ki , şu anda iş yükünü taşımakta zorlanan kliniklerin döndürülmesi Tus sınavında yeterli kadro açılmadığını düşünüldüğünde artık hiç mümkün olmayacaktır. Tüm klinikler bu azalma nedeniyle ciddi sorunları yaşamaktadır. Asistan hekimlerin omuzlarındaki yük kat ve kat artmıştır.

Yıllardır beklediğimiz ve Mersin Halkı için daha iyi sağlık hizmeti sunacağını düşündügümüz Çiftlikköy Kampusundeki yeni hastanemize taşınıyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz..Fakat aynı zamanda da çok kaygılıyız.Şu anda bile omuzlarımızdaki iş yükü dayanılamayacak kadar fazla iken,yatak sayısının iki katına çıkacak olmasını düşündüğümüzde hastanedeki işleri asistan hekimlerin tek başına yürütmesi mümkün olmayacaktır.

Bizler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri olarak ARTIK YETER diyoruz

Tüm bu olumsuz durumlar düşünüldüğünde yönetimden talebimiz:

1: Biz asistan hekimlerin artan iş yüküne ve üzerimizde dayanılmayacak bir yük oluşturan hekimlik dışı işlemlere çözüm olacak tıbbı sekreter ve yardımcı sağlık personel alımının acilen yapılması,

2: Hastanenin çok önemli bir iş yükünü karşılayan biz asistan hekimlerin ek ödemelerinin iyileştirilmesi, belli bir tarihte ve performanstan bağımsız olacak şekilde bir alt sınır belirlenerek zamanında ödenmesi

3: Yıllardır hep geriden aldığımız nöbet ücretlerimizin her ay düzenli bir şekilde belirlenen tarihte yatması ve yeni düzenleme ile acil ve yoğun bakımda nöbet tutan asistan hekimlerin 3 aydır yapılmayan nöbet farklarının acilen hesaplanıp yatırılması

4: Asistan hekimlerin görev tanımları ve eğitim süreçleri dışında yer alan işlerin belirlenmesi amacıyla bir “komisyon” oluşturulması , her kliniğin temsil edileceği bu komisyonca belirlenen ve asistan görev tanımında yer almayan işlerin asistanlarca yapılmamasının sağlanmasının karara bağlanması

5: Yasal hakkımız olan yıllık izinlerin kullanılmasında zorluk çıkartılmaması

6: Eğitim saatlerinin istirahat etmemiz gereken öğle arasında değil,haftanın belirlenen belli bir gününde,öğle arası dışında bir saatte yapılması

7: Yeni hastaneye geçiliyor olması nedenyile hasta sayısının az olması,cironun düşmesi gibi sebeblerle ek ödemelerimizde yapılacak herhangi bir azalma veya geçikme durumunda ve yukarıda bahsedilen taleplerimizin karşılanmaması halinde iş güçümüzden gelen hakkımızı kullanacağımız ve iş bırakma dahil her türlü tepkimizi kararlılıkla ortaya koyacağımızın bilinmesini istiyoruz.

8: Bu taleplerimizin bu ayın sonuna kadar samimiyetle ele alınıp çözüme kavuşturulması noktasında adımların atılması ve oluşturulacak bir komisyon tarafından takip edilmesini hastane yönetiminden talep ediyoruz.

 

Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri