13. Aile Hekimleri Ulusal Kongresi Yapıldı

13. Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 23-27 Nisan 2014 tarihinde Antalya’da yapıldı. 

Kongreye TTB Başkanı A. Özdemir Aktan ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Filiz Ünal İncekara katıldı. Kongrenin açılışının yapıldığı ilk gün yuvarlak masa toplantısı şeklinde yapılan oturum oldukça ilgi gördü. 1.Basamakta çalışan hekimler ile meslek örgütleri arasında işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı oturumun katılımcıları ise Prof. Dr. Okay BAŞAK (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı) Prof. Dr. Dilek GÜLDAL (Aile Hekimliği Akademisi Derneği Başkanı) Prof. Dr. Rob DIJKSTRA (Hollanda Aile Hekimliği Akademisi Başkanı) Prof. Dr. Job METSEMAKERS (WONCA Avrupa Başkanı) Prof. Dr. Ahmet Özdemir AKTAN (TTB Başkanı) Dr. Filiz ÜNAL İNCEKARA (TTB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi) Doç. Dr. Mehmet SARGIN (TAHEV Başkanı) Dr. Murat GİRGİNER (AHEF Başkanı) Dr. H. Esin ŞENER (İSTAHED Başkanı) Dr. İsmet SAYMAN (PHD Başkanı) oldu.

Toplantıda daha önce oluşturulan 1. Basamak Eşgüdüm Kurulu’nun daha aktif ve daha geniş katılım sağlanarak yaşatılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca 1.Basamak sağlık iş gücü raporu oluşturulması önerildi. Bu rapor doğrultusunda nasıl bir birinci basamak hizmeti verilmesi isteniyorsa ona uygun eğitimlerin planlanmasının önemi üzerinde duruldu. Tüm bu süreçlerde birlikte çalışılmasının hem sağlık çalışanları hem halk sağlığı açısından önemi defalarca vurgulandı. Kongre boyunca tüm hekimlerden bu çalışmalarla ilgili çok değerli katkılar ve öneriler geldi.