Şehir Hastaneleri: Eşsiz Hazine Garantisi Kıyağı ve Cevaplanması Gereken Sorular

Şehir Hastanesi ihalelerini de kapsayan projelerin kredilerine Hazine garantisi getiren yönetmelik kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur. Uluslararası mevzuata da aykırı olarak yapılan ihalelerin tüm mali risklerini vatandaşa yükleyen Yönetmeliğin dayanağı 6428 sayılı yasadır. Yasanın Anayasa Mahkemesinde ilk incelemesi 22 Mayıs 2013 günü yapılmış, ardından 4 Temmuz 2013 günü tekrar ilk inceleme tarihi verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 2013/50 Esas sayılı bu dosyasına ilişkin bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Yasanın TBMM’deki görüşmeleri sırasında borç üstleniminin Hazine’ye ne kadar yük getireceğine, Maliye Bakanlığı’nın bu işlemlerde alacağı göreve, kamu maliyesi açısından oluşan riske dair sorulara yanıt verilmemiştir.

Kamu eliyle yatırımların kısa sürede yapılamadığı ve bütçe kısıtlılığı bahanesiyle yapılan ihalelerin kredilerine, tüm riski üzerine alarak Hazine garantisi veren Türkiye dışında ülke bulunmamaktadır.

Öte yandan şehir hastanesi ihalelerine ilişkin bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır. İhale alan şirketlerin kredi açıklarının kaynağı da belirlenememiştir.

Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve ihale alan şirketlerin açıklaması gereken konular bulunmaktadır.

-Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından hangi ihaleler tamamlanmıştır? Bu ihalelerde belirlenen bina kirası ve hizmet alımı tutarları nedir?

-Yapılan ihalelerin tümünde hastane yapılacak arazilerin üst hakkı devrileri tamamlanarak inşaata başlanmış mıdır?

-Şehir hastanesi ihalelerinde sözleşmeye Sağlık Bakanlığı adına imza atmaya yetkili kişi Sağlık Yatırımları Genel Müdürü olmasına rağmen toplu imza töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imza atılması mevzuata uygun mudur?

-İhalelerin denetimleri için yapılan ikincil ihaleler Dünya Bankası Danışmanlık Hizmet Alımı Ölçütlerine uygun mudur?

-Birden fazla ihale alan şirketlerin, toplam yatırım tutarına ilişkin gerekli öz sermayeleri var mıdır? Hangi ihale için ne kadar kredi kullanacaklar? Kredileri hangi kuruluşlardan alacaklar?

-Şehir hastanesi ihalelerinde ihale aşamalarında sürekli şirket değişikliği yapılmasının nedeni nedir?

-İhalelerde şirketler değiştirilirken, ön yeterlik tarihi itibariyle mesleki, teknik yeterlik koşulları ile öz sermayeleri ve SGK primi ile vergi borcu olup olmadığı denetimi yapılmış mıdır?

-Birden fazla şehir hastanesi ihalesi alan şirketler aynı alt işverenler ile mi ihaleye katılmıştır? Böyle ise farklı bölgelerdeki hastanelerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi garanti altına alınmış mıdır?

Başta şehir hastanesi hayalinin sahibi olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı Kamu Özel İşbirliği Dairesi, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, ihaleleri alan şirketler ve bu ihalelere kredi veren kuruluşların yukarıdaki soruları yanıtlamasını beklediğimizi bildiririz.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi