Anestezi Çalışanları Yoğun İş Riskleri Altında Çalışıyor

“Hasta sağlığının ve yaşamının teraziye konulduğu ameliyathane koşullarında sürekli çalışmak zorunda olan anestezi uzmanı hekimler ve anestezi tekniker-teknisyenleri-hemşireleri koşulların yetersizliğini ve olumsuzluğunu bedenleri ve ruhsal güçleriyle telafi etmeye çalışmaktadır.”

Anestezi çalışanlarının sorunlarına yönelik Türk Tabipleri Birliği (TTB),  İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Derneği (TARD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (ATTD) tarafından gerçekleştirilen anket, odak görüşme, medya araştırma sonuçları ile Adli Tıp Kurumu ve AMATEM görüşlerini içeren “Anestezi Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Raporu” 24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda yapılan basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Basın açıklaması için tıklayınız...

Rapor için tıklayınız...