Diyarbakır'da Hekime Yönelik Şiddet Bitmek Bilmiyor

Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bir hekim hasta yakını tarafından darp edildi. 

Konuyla ilgili Diyarbakır Tabip Odası ve SES Diyarbakır Şubesi tarafından 22 Nisan 2014 tarihinde hastane bahçesinde bir basın açıklaması yapıldı ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet protesto edildi.

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

22 Nisan 2014

Dr. Ersin Arslan,  Gaziantep’de bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan iki yıl geçti, ancak sağlık çalışanları ülkenin dört bir yanında her gün şiddet görmeye devam ediyor.

Sadece Diyarbakır da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Yoğun Bakım Hemşiresi Rabia Önal öldüresiye dövüldü. Kaymakam tarafından Kocaköy de kadın bir doktor arkadaşımız darp edildi, KBB uzmanı olan doktor arkadaşımıza hasta yakını tarafından bıçak çekildi, Hamile olan doktor arkadaşımız hasta yakınları tarafından yerlerde tekmelendi, 7 Nisanda ise çalışma arkadaşları ile işe giderken evinin önünde Dr. Gökhan ÖZÇELİK silahlı saldırıya uğradı ve hala saldırganlar yakalanamadı.

Dün de Kadının Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir Doktor arkadaşımız hasta yakını tarafından darp edilmiş ve Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu iş görmezlik raporu almak zorunda kalmıştır. Yine bu hastane de 2 Uzman doktorumuz, Acilde çalışan 2 Pratisyen doktorumuz, Serviste çalışan 2 Hemşire arkadaş, otomasyon görevlisi olmak üzere birçok sağlık emekçisi hasta yakınları tarafından darp edilmiştir.

Yetkililere sesleniyoruz bu şiddet daha ne kadar sürecek bir Dr. Ersin ARLANI daha kaybetmeye tahammülümüz yok artık…

Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri çok yönlü olmakla birlikte; çalışanları, hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık sistemi var.

Yine bu hastanede görevli olan Kadın Doğum uzmanlarının baktıkları hasta sayılarının fazla olması, İşletilemeyen MHRS(MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ) İle randevu alanlar ile randevu almadan gelen onlarca hastaların muayene olmak için Doktor ve sağlık çalışanları ile olan tartışmaları, Kadın Doğum Hastanesinde yoğun Hasta sayısı ve iş yükü olmasına rağmen burada görevli olan Doktorların il ve ilçe hastanelerine görevli olarak gönderilmeleri, Hastane yöneticilerinin kalıcı tedbirler almak yerine sorunları ötelemeleri sağlığın nasıl kaos haline getirildiğini gözler önüne sermiştir. 

 Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbiriyle rekabete sürükleyen, sağlıkta kaliteyi düşüren PERFORMANS uygulaması, gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya,  7/24, esnek-kuralsız ve baskı altında çalıştırılma hemşirelerde haftada 56, asistan hekimlerde 90 saate kadar uzayan mesailer, Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma, sağlık hizmetine ulaşmanın önünde bin bir türlü engel, her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler,

Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin “Sağlık Çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve açıklamaları, Sağlıkta Dönüşümün doğurduğu tüm bu sorunlar karşısında sağlıkta şiddetin önlenmesi için pek çok eylem ve etkinlik yapıldı. TBMM’de sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını araştırmak için komisyon kuruldu. Komisyon toplantılarına katıldık, şiddete ilişkin görüşlerimizi ifade eden raporlar verdik.  Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti azaltmaya katkısı olacak bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu düzenlemeye yönelik önerimizi Sağlık Bakanlığı’na, TBMM’de grubu bulunan partilere ve sağlıkçı milletvekillerine ilettik. Ne yazık ki bizim önerimiz gibi “somut caydırıcılığı olan yasal düzenleme” yerine son çıkan sağlık torba yasasında pratikte karşılığı bulunmayan bir düzenlemeye gidildi. Sağlık çalışanlarına dayak atanlar yine ellerini kollarını sallayarak ortada dolaşıyor, ertesi gün dayak attıkları sağlıkçıyı tehdit etmeye devam ediyor. Sağlıkta şiddeti önleyecek gerçek bir yasal düzenleme yapılmadan bu konuda bir ilerleme olmayacağı çok açık, bunu yöneticilerden ivedilikle bekliyoruz. Göstermelik yasal düzenlemeler değil, samimiyet bekliyoruz.

Bu şartlarda, iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapılmaz!

Nitelikli sağlık hizmeti verilmez!

Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için; halkımızı verdiğimiz bu mücadelede yanımızda olmaya, hükümeti; şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan kaldırmaya, işkolundaki sağlık emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz.

Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve daha kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz…

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz.

Bu Şiddet Sona ERS!N.

DİYARBAKIR TABİP ODASI

SES DİYARBAKIR ŞUBESİ